Produktion

Kurser i sikkerhed i industrielle systemer (OT/ICS)

EnergiCERT afholder forskellige kurser i sikkerhed i industrielle systemer i deres OT-LAB træningscenter.

Alle medlemmer af Dansk Fjernvarme kan deltage i de kurser, der tilbydes fra vores fælles EnergiCERT.

EnergiCERT er en fælles organisation til forebyggelse af og indsats imod cyberangreb og cyberkriminalitet, og de arbejder med sikkerhed inden for både IT (administrative systemer) og OT (driftssystemer).
Dansk Fjernvarme, Green Power Denmark og Energinet har stiftet det fælles selskab.

Kurserne afholdes enten online eller i EnergiCERTs eget OT-LAB træningscenter i deres lokaler på Sommerfuglevej 2A i Kolding.

Kursusoversigt
Du kan læse mere om kurserne under kursusoversigten.

Introduktion til industriel cybersikkerhed

2 timer online eller i EnergiCERTs lokaler i Kolding

På dette korte introduktionskursus får du et indblik i de mest anvendte begreber indenfor industriel cybersikkerhed og hvad forskellen er på cybersikkerhed indenfor ”almindelig” IT og industriel IT.

Du vil også stifte bekendtskab med udvalgte cyberangreb indenfor industrielle systemer, samt hvordan forskellige sikkerhedsmodeller kan understøtte at der tænkes sikkerhed ind i både nye og eksisterende industrielle systemer som dem, der findes i danske fjernvarme- og el-selskaber. 

Cyberangreb set fra hackerens perspektiv

3 timer online eller i EnergiCERTs lokaler i Kolding

På dette kursus får du et interessant indblik i mange af de cyberangreb der har været mod industrielle systemer. Vi går tæt på de enkelte angreb, og opsamler brugbar læring på baggrund af hvert angrebs karakteristika.

Du får indblik i de forskellige typer af hackere, deres motivation og den typiske arbejdsmåde, og de hele opsamles til ideer til konkrete tiltag du kan tage med hjem til egen organisation.

Gør livet svært for hackerne

3 timer online eller i EnergiCERTs lokaler i Kolding

Dette kursus vil give dig en forståelse for hvorfor arkitekturen er så vigtig i arbejdet med cybersikkerheden i industrielle systemer, og hvorfor det er nødvendigt at have en god arkitektur før du begiver dig til højere beskyttelsesniveauer.

Du vil få gode håndgribelige råd med hjem, som du kan bruge i dit konkrete arbejde med at øge sikkerheden i din egen organisation.

Kom med hackeren på arbejde

2 dages teknisk kursus i EnergiCERTs lokaler i Kolding

På dette 2-dages kursus går vi for alvor i dybden med forskellige sikkerhedsværktøjer. Du får udleveret en kursus pc hvor sikkerhedsværktøjerne er installeret og får mulighed for selv at få værktøjerne i hænderne og afprøve dem i et trygt undervisningsmiljø.

Kurset sætter fokus på cybersikkerhed ud fra et teknisk perspektiv, hvor der samtidig også dykkes ned i teorien. De værktøjer vi anvender på kurset, er værktøjer som en hacker typisk vil have adgang til, og du vi på kurset få en forståelse for, hvordan de værktøjer også kan anvendes til forsvar.

Tilmelding til kurser hos EnergiCERT

Læs mere om kurserne, se datoer og tilmeld dig på EnergiCERTs hjemmeside: energicert.dk/kursusoversigt.

Hvis du ønsker at høre mere om kurserne eller EnergiCERTs andre ydelser, så skriv til info@energicert.dk.