Produktion

Gasmotor for maskinmestre, del 2

Kom på den lovpligtige gasmotoruddannelse for maskinmestre og bliv certificeret til at passe og udføre servicearbejde på gasmotorer.

På kurset bliver du som maskinmester certificeret til lovligt at varetage pasning og servicearbejde på gasmotorer. Du får en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om, hvordan du skal leve op til Sikkerhedsstyrelsens krav.

Det er lovpligtig viden og gælder både, hvis du skal udføre drifts- og eftersynsopgaver på eget anlæg som beskrevet i drifts- og vedligeholdelsesplanen for anlægget, eller hvis du skal udføre service på andres anlæg.

Første del af uddannelsen foregår i Kolding hos Dansk Fjernvarme og strækker sig over fem dage. Denne del afsluttes med en skriftlig eksamen, som skal bestås.

Anden del af uddannelsen foregår på Fredericia Maskinmesterskole og strækker sig over fem dage. Denne del afsluttes med en skriftlig prøve og en online mundtlig eksamen.

Uddannelsen er udviklet i henhold til kravene i BEK 1415 af 03/12/2018 og BEK 247 af 26/03/2018 (Erhvervsministeriet) og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Du kan læse mere i denne artikel om, hvad gasmotoruddannelsen giver adgang til.

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, som skal udføre pasning af eller servicearbejde på en gasmotor. Det kan bl.a. være på et fjernvarmeanlæg, spildevandsanlæg, gartneri, malteri eller industrianlæg.

Du skal have en uddannelsesmæssig baggrund som maskinmester eller en tilsvarende uddannelse.

Er du faglig ansvarlig i et firma, som har en virksomhedsgodkendelse til at udføre service på andres gasmotoranlæg, skal du også gennemgå og bestå hele gasmotoruddannelsen.
Det gælder eksempelvis også, hvis du er faglig ansvarlig i et fjernvarmeselskab, der servicerer værker med andet CVR-nummer.

Hvis du har særlige behov som f.eks. ordblindhed, så giv os gerne besked i forbindelse med din tilmelding.

Del 1 – Fjernvarmens Hus i Kolding

Første del af uddannelsen foregår i Kolding hos Dansk Fjernvarme.

Det lærer du på første del af uddannelsen
• Få en grundlæggende gennemgang af gassers sammensætning og fysiske egenskaber
• Få viden om lovgivning og regler for gasinstallationer samt miljøkrav
• Lær om gasforbrænding, gasmålinger, tæthedsprøvning samt ventilationsforhold
• Få viden om, hvilket sikkerheds- og kontroludstyr, som arbejdet på gasmotorer kræver
• Lav praktisk laboratoriearbejde i forbindelse med gasramper
• Besøg et gasmotoranlæg og få teorien omsat til praksis
• Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk
Der veksles mellem teorigennemgang, opgaver, quizzes, laboratorieøvelser, virksomhedsbesøg og erfaringsudveksling.

Der vil være hjemmearbejde mellem de enkelte kursusdage.

Varighed og eksamen

Første del af uddannelsen strækker sig over fem sammenhængende dage og afsluttes med en skriftlig eksamen, som skal bestås.

Underviser
Jan de Wit

Del 2 – Fredericia Maskinmesterskole

Anden del af uddannelsen foregår på Fredericia Maskinmesterskole.

Det lærer du på anden del af uddannelsen
• Få et grundlæggende kendskab til gassystemets opbygning og forskelle mellem gas- og dieselmotorer
• Bliv i stand til at tage et selvstændigt ansvar for drift og vedligehold af gasmotorer
• Få indsigt i sikkerheds- og miljømæssige konsekvenser ved brug af gasmotorer
• Få viden om vedligehold af elanlæg og generatorer
• Få kendskab til principper for biogasproduktion og udfordringer ved dårlig biogaskvalitet
• Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk
Der veksles mellem teorigennemgang, opgaver, laboratorieøvelser, virksomhedsbesøg og erfaringsudveksling.

Der vil være hjemmearbejde mellem de enkelte kursusdage, og du skal udarbejde en projektrapport til eksamen.

Varighed og eksamen
Anden del af uddannelsen strækker sig over fem sammenhængende kursusdage, der afsluttes med en skriftlig eksamen. Herefter skal du have minimum tre ugers praktikperiode. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig online eksamination på ca. 20 minutter ud fra en projektrapport.

Uddannelsesleder
Henrik S. Pedersen, Fredericia Maskinmesterskole

Merit for del 1

Hvis du har et B-certifikat (indregulering af større gasbrændere), tæller det som merit for del 1 af gasmotoruddannelsen. Tag kontakt til Dansk Fjernvarme, hvis du vil søge om merit.
Dokumentation for merit skal fremsendes.

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.