Produktion

Gasmotor, del 2

Kom på anden del af den lovpligtige gasmotoruddannelse og bliv certificeret til at passe og udføre servicearbejde på gasmotorer.

Dette kursus er det andet af i alt to kurser, som du skal bestå, før du lovligt må varetage pasning af og servicearbejde på gasmotorer. Kurset foregår på Fredericia Maskinmesterskole, mens Gasmotor, del I foregår i Kolding hos Dansk Fjernvarme.

På anden del af kurset får du en teoretisk og praktisk viden om, hvordan du skal leve op til Sikkerhedsstyrelsens krav. Det er lovpligtig viden og gælder både, hvis du skal udføre drifts- og eftersynsopgaver på eget anlæg som beskrevet i drifts- og vedligeholdelsesplanen for anlægget, eller hvis du skal udføre service på andres anlæg.
Du kan læse mere i denne artikel om, hvad gasmotoruddannelsen giver adgang til.

Det lærer du på kurset
På kurset veksles der mellem teorigennemgang, opgaver, laboratorieøvelser, virksomhedsbesøg og erfaringsudveksling.
• Få et solidt kendskab til de driftsmæssige pasnings- og vedligeholdelsesrutiner på gasmotorer
• Få et grundigt kendskab til en gasmotors opbygning
• Få grundlæggende viden om elementær vekselstrøms- og generatorteori
• Arbejd med energi- og miljømæssig optimering af driften
• Få indsigt i de miljøkrav der gælder for gasmotoranlæg
• Lær om opbygningen af biogas anlæg
• Lav praktisk laboratoriearbejde i forbindelse med vandbehandling
• Besøg et biogas-gasmotoranlæg og få teorien omsat til praksis
• Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk

Der vil være hjemmearbejde mellem de enkelte kursusdage, og du skal udarbejde en projektrapport til anden kursusuge til eksamen.

Eksamen
Kurset er udviklet i henhold til kravene i BEK 1415 af 03/12/2018 og BEK 247 af 26/03/2018 (Erhvervsministeriet) og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen, som du skal bestå for at have gennemført den lovpligtige gasmotoruddannelse.

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som skal udføre pasning af eller servicearbejde på en gasmotor. Det kan bl.a. være på et fjernvarmeanlæg, spildevandsanlæg, gartneri, malteri eller industrianlæg.

Er du faglig ansvarlig i et firma, som har en virksomhedsgodkendelse til at udføre service på andres gasmotoranlæg, skal du også gennemgå og bestå hele gasmotoruddannelsen. Det gælder eksempelvis også, hvis du er faglig ansvarlig i et fjernvarmeselskab, der servicerer værker med andet CVR-nummer.

Hvis du har særlige behov som f.eks. ordblindhed, så giv os gerne besked i forbindelse med din tilmelding.

Underviser
Henrik Pedersen, Fredericia Maskinmesterskole

Varighed
2 x 5 sammenhængende kursusdage

Tilmelding
Det er en god ide, at du bliver tilmeldt både Gasmotor, del I og Gasmotor, del II på samme tid.
Hvis du er uddannet maskinmester, skal du i stedet tilmelde dig Gasmotor for maskinmestre, der består af både del 1 og 2.

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad.
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.