Produktion

Gasmotor, del 1

Kom på første del af den lovpligtige gastekniske efteruddannelse.

Målgruppe
Medarbejdere, der er i berøring med driften på en gasmotor, herunder også biogas. Udskiftning af tændrør er også en del af driften. 

Kurset giver forudsætninger for deltagelse på Gasmotor, del 2 (også kurset for maskinmestre), som er anden del af den lovpligtige gastekniske efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg.

Formål
Deltagerne får et grundlæggende kendskab til gassers egenskaber som brændsel i kraftvarmeanlæg samt til opbygning af typiske gasinstallationer, jfr. Gasreglementet Afsnit B-4. 

Kurset giver endvidere deltagerne grundlag for at kunne foretage drifts- og vedligeholdelsesmæssige funktioner på en sikker og lovlig måde. 

Indhold
• Gassers sammensætning og fysiske egenskaber
• Gasforbrænding
• Opbygning af større gasinstallationer
• Sikkerheds- og kontroludstyr
• Kontrol og afprøvning samt myndighedsbestemmelser

Eksamen
Kurset er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og afsluttes med en skriftlig eksamen. 

Underviser
Jan de Wit, DGC Dansk Gasteknisk Center A/S

Bemærkninger


Har du særlige behov, er du f.eks. ordblind, så giv os gerne besked i forbindelse med din tilmelding.


Prisen for ophold inkluderer


Prisen for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.