Produktion

Forbrændingsteknik - biomasse

Hvordan får I mest muligt ud af jeres biobrændsler? Og hvordan håndterer I bedst luft, fugt, skimmel og aske? Bliv dus med alt fra styring til lovstof på 2 dage.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere på biomasseanlæg.

Deltagerne kan med fordel have gennemført kurset Almindelig kedelpasseruddannelse eller have tilsvarende kvalifikationer.

Formål
Deltagerne får en teoretisk og praktisk viden om halm og flis som brændsel, anlæggets opbygning og funktion, forbrændingstekniske processer samt målemetoder og måleudstyr. 

Deltagerne bliver bedre til at sikre stabil drift og øge energiudnyttelsen samt overholde gældende miljøkrav.

Indhold
• Love og bekendtgørelser
• Brændsel
• Forbrænding
• Optimering af energiudbyttet
• Begrænsning af miljøskadelige stoffer
• Fysisk og termisk belastning, luftfordeling, forbrænding og varmeoverføring
• Røgrensning
• Driftsparametre, kontrol og kalibrering
• Praktiske øvelser

Kursusleder og undervise
r
René Agerholm, Energispecialisten

Prisen for ophold inkluderer
Overnatning
Aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret
Morgenmad 

Program – dag 1

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.30 

09.00 Velkomst og præsentation af kursusleder og deltagerne 

09.45 Introduktion til biomassefyring 

10.15 Forbrændingsteknik 
• Termodynamiske grundsætninger 
• Tab 
• Optimering 
• Røgrensning 
• Temperaturer og kulbrinter 
• Kondenserende >< ikke kondenserende drift 

12.30 Frokost 

13.00 Besøg halmkedel 

14.45 Brændsler 
• Træpiller, træflis og halm 
• Brændselssammensætning 
• Nødvendig luft 
• Fugt i brændsler 
• Karakteristika for brændslerne 
• Korrosionsforhold 

16.45 Fjernvarme og klima 

17.00 Tak for i dag 

19.00 Middag på hotellet 


Program – dag 2


08.30 Opsamling fra dag 1 

08.45 Eksempler 

10.30 Besøg fliskedel 

12.30 Frokost 

13.00 Skimmel, svamp, støv og aske 
• Skimmel, svamp og støv 
• Aske – muligheder og udfordringer 
 
14.15 Styring og regulering

14.45 Afslutning og evaluering 

15.00 Tak for denne gang 

Der vil begge dage være indlagt korte pauser undervejs.

Prisen for ophold inkluderer


Prisen for ophold inkludere overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.