Produktion

Afholdt: Erfa-træf om store kollektive varmepumper 2022

En dag med erfaringsudveksling og netværk. Få inspiration og tips fra kollegaer i branchen om aktuelle problematikker med kollektive varmepumper.

ERFA-TRÆFFET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 28. JUNI 2022.

På erfa-træffet lægger vi i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står med samme problemstillinger som dig. Vi skal blandt andet tale om hvilke udfordringer der kan være med luftoptagerene og hvilke parametre man skal være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en serviceaftale.

På baggrund af 4 indlæg fra kompetente indlægsholdere får du mulighed for i grupper eller i plenum at debattere de problemstillinger og/eller løsningsmuligheder, som bliver fremstillet i indlæggene, og sammenholde det med dit daglige arbejde.

Er erfa-træffet noget for dig?
Erfa-træffet er for både fjernvarmeselskaber, rådgivere og leverandører, der beskæftiger sig med (interesserer sig for) store kollektive varmepumper.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og introduktion
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme
 
09.45 Tekniske løsninger om luftoptagere og afrimming
v/ Ole B. Winther, Ringsted Fjernvarme

10.05 Dialog i grupper

10.45 Kort pause

11.00 Udbud – hvilke parametre skal man evaluere ud fra?
v/ Frederik Wulff Winthereik, Teknologisk Institut

11.20 Dialog i grupper

12.00 Frokost

13.00 Drift og serviceaftaler
v/ Jens Christian Kristiansen, Soft & Teknik

13.20 Dialog i grupper

14.00 Kaffe & kage

14.20 Hvad er der brug for i fremtiden?
v/ Claus A. Nielsen, DIN Forsyning

14.40 Dialog i grupper

15.20 Opsamling og afslutning 
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før erfa-træffet starter.

Praktisk information og betingelser

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.