Produktion

Drift af store varmepumper

Få viden om virkemåden af store varmepumper, og hvordan du sikrer optimal drift af dem.

Store varmepumper er vigtige for Danmarks grønne omstilling og er idriftsat en lang række steder i fjernvarmeselskaber, på spildevandsanlæg, gartnerier og i industrien.
 
På dette tredagskursus får du en grundlæggende forståelse for, hvordan store kompressionsvarmepumper/mekaniske varmepumper er opbygget og fungerer.
Derudover får du gennem konkrete eksempler en viden om, hvilke faktorer du skal være opmærksom på for at sikre en optimal drift, der både tilgodeser tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold.
 
Det lærer du på kurset
På kurset veksles der mellem teorigennemgang, opgaver, praktiske øvelser i laboratorie og erfaringsudveksling.
• Få indsigt i perspektiverne for anvendelse af store varmepumper i den grønne omstilling
• Få viden om opbygning og virkemåde af store luft til vand samt vand til vand varmepumpeanlæg
• Få forståelse for forskellige kølemidlers egenskaber og GWP
• Få forståelse for COP via gennemgang af systemerne i h log p diagram og beregning af COP-faktor
• Få viden om lovgivning og regler for varmepumpeanlæg samt miljøkrav, herunder kemisk risikovurdering og APV samt udledning til nærmiljø
• Lav praktiske øvelser på varmepumpeanlæg
• Få indblik i, hvordan varmepumpen drives optimalt økonomisk og teknisk ift. øvrige produktion
• Få viden om samspillet mellem varmepumper og el-systemet
• Få gode råd til daglige rutiner ved pasning af VP-anlæg
• Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk
 
Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som skal sikre optimal drift af store varmepumper (kompressionsvarmepumper/termiske varmepumper). Det kan bl.a. være i et fjernvarmeselskab, et spildevandsanlæg, på et gartneri eller i industrien.

Undervisere
Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme, Alex Fredslund, Dansk Fjernvarme, samt relevante indlægsholdere med praktisk erfaring med store varmepumper.

Program dag 1

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00.

09.30 Velkomst og præsentation

09.45 Perspektiver for anvendelse af varmepumper i den grønne omstilling
 v/ Alex Fredslund, Dansk Fjernvarme

10.30 Pause

10.45 Opbygning og virkemåde
• Komponenter
 v/ Alex Fredslund, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 El-systemet
v/ Alex Fredslund, Dansk Fjernvarme

14.00 Kaffe og kage

14.15 Transport til Egtved Varmeværk - Lergårdvej 9, 6040 Egtved

14.40 Rundvisning på varmepumpeanlægget i Egtved
• Varmeeffekt: 2,10 MV
• Drivenergi: El
• Kølemiddel: Butan
• Idriftsat: 2020
v/ Leif O. Rasmussen, Egtved Varmeværk

16.00 Tak for i dag – herefter afgang til hotellet

18.30 Middag på hotellet

Program dag 2

08.15 Opbygning og virkemåde
• Termodynamik
• Komponenter
• COP & h log p
• Kølemidler
• Energiforbrug
• Virkningsgrader
• 1-trins versus 2-trins varmepumpe og anlægstyper
v/ Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

Der vil blive indlagt pause og øvelser undervejs.

12.00 Frokost

12.45 Praktiske øvelser
• Prøvestande
v/ Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

Der vil blive indlagt pause med kaffe og kage undervejs.

16.00 Tak for i dag – herefter afgang til hotellet

18.30 Middag på hotellet

Program dag 3

08.15 Lovgivning

v/ Asbjørn Andresen, Kiwa Inspecta

09.30 Pause

09.45 Driftserfaringer og gode råd til daglige rutiner ved pasning af varmepumpeanlæg
• NH3’s egenskaber fordele/ulemper (er det mest brugte kølemiddel og et af de ældste)
• Generel sikkerhed
• Et-trins/to-trins kompressorer i hht. H-log P diagram og kapacitetsregulering
• Stempel/skrue kompressor
• Energioptagere
• Pumpedrift/stænkudskillerdrift
• Luft i anlæg - hvordan konstateres og udbedres det?
• El-tilslutning - forskellige muligheder
• Olie i anlægget
• Sammenspil med den øvrige varmeproduktion
• Øvelse og dialog
v/ Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

Der vil blive indlagt pause undervejs.

12.00 Frokost

12.45 Driftserfaringer og gode råd til daglige rutiner ved pasning af varmepumpeanlæg fortsat
v/ Peter G. Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

14.15 Afrunding og opsamling – med kaffe og kage
v/ Alex Fredslund, Dansk Fjernvarme

14.45 Evaluering

15.00 Tak for i dag

Pris for ophold

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart. 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Underviser

Peter G. Andersen

Peter G. Andersen er Driftschef ved Løgumkloster Fjernvarme og har med en baggrund som maskinmester en bred erfaring fra sit arbejde med blandt andet NH3 industrikøleanlæg, diesel og gasmotoranlæg, vandværk og kedelanlæg, ventilation og landbrugsmaskiner.

 

Alex Fredslund

Underviser

Alex Fredslund

Alex Fredslund er ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme og beskæftiger sig primært med varmepumper og kraftvarme.