Produktion

Drift af store varmepumper

Få viden om virkemåden af store varmepumper, og hvordan du sikrer optimal drift af dem.

Store varmepumper er vigtige for Danmarks grønne omstilling og er idriftsat en lang række steder i fjernvarmeselskaber, på spildevandsanlæg, gartnerier og i industrien.
 
På dette tredagskursus får du en grundlæggende forståelse for, hvordan store kompressionsvarmepumper/mekaniske varmepumper er opbygget og fungerer.
Derudover får du gennem konkrete eksempler en viden om, hvilke faktorer du skal være opmærksom på for at sikre en optimal drift, der både tilgodeser tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold.
 
Det lærer du på kurset
På kurset veksles der mellem teorigennemgang, opgaver, praktiske øvelser i laboratorie og erfaringsudveksling.
• Få indsigt i perspektiverne for anvendelse af store varmepumper i den grønne omstilling
• Få viden om opbygning og virkemåde af store luft til vand samt vand til vand varmepumpeanlæg
• Få forståelse for forskellige kølemidlers egenskaber og GWP
• Få forståelse for COP via gennemgang af systemerne i h log p diagram og beregning af COP-faktor
• Få viden om lovgivning og regler for varmepumpeanlæg samt miljøkrav, herunder kemisk risikovurdering og APV samt udledning til nærmiljø
• Lav praktiske øvelser på varmepumpeanlæg
• Få indblik i, hvordan varmepumpen drives optimalt økonomisk og teknisk ift. øvrige produktion
• Få viden om samspillet mellem varmepumper og el-systemet
• Få gode råd til daglige rutiner ved pasning af VP-anlæg
• Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk
 
De første to kursusdage afholdes på Fredericia Maskinmesterskole, hvor der er fokus på teori og laboratorieøvelser. Dag tre afholdes i Fjernvarmens Hus, Kolding, hvor der er fokus på praktiske erfaringer med store varmepumpeanlæg og det økonomiske aspekt.
 
Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som skal sikre optimal drift af store varmepumper (kompressionsvarmepumper/termiske varmepumper). Det kan bl.a. være i et fjernvarmeselskab, et spildevandsanlæg, på et gartneri eller i industrien.

Undervisere
Dorthe Christiansen, Fredericia Maskinmesterskole
Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme
Relevante indlægsholdere med praktisk erfaring med store varmepumper

Program

Dag 1

Sted: Merkurvej 7, 6000 Kolding

09.30 Velkomst og præsentation

09.45 Perspektiver for anvendelse af varmepumper i den grønne omstilling
 v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

10.30 Pause

10.45 Opbygning og virkemåde
 - Komponenter
 v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Vedligeholdelse samt gode råd til daglige rutiner ved pasning af varmepumpeanlæg
v/ Jens Hylling Kristensen, Aktive Energi Anlæg A/S

14.15 Kaffe og kage

14.45 Øvelse og dialog
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

16.00 Tak for i dag

Dag 2

Sted: Maskinmesterskolen, Købmagergade 86, 7000 Fredericia

08.15 Opbygning og virkemåde
- Termodynamik
- Komponenter
v/ Dorthe Christiansen, Fredericia Maskinmesterskole

09.30 Pause

10.00 - COP & h log p
- Kølemidler
- Energiforbrug
- Virkningsgrader
- 1 trins versus 2. trins varmepumpe og anlægstyper
v/ Dorthe Christiansen, Fredericia Maskinmesterskole

Der vil blive indlagt pauser og øvelser undervejs

12.00 Frokost

12.45 Laboratorieøvelser
- Prøvestande
v/ Dorthe Christiansen, Fredericia Maskinmesterskole

Der vil blive indlagt pause undervejs med kaffe og kage

15.00 Lovgivning
v/ Asbjørn Andresen, KIWA

16.00 Tak for i dag

Dag 3

Sted: Merkurvej 7, 6000 Kolding

08.15 El-systemet
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

09.15 Pause

09.25 Driftserfaringer og gode råd til daglige rutiner ved pasning af varmepumpeanlæg
- NH3’s egenskaber fordele/ulemper (er det mest brugte kølemiddel og et af de ældste).
- Generel sikkerhed.
- Et trins/to trins kompressorer i hht. H-log P diagram og kapacitetsregulering..
- Stempel/skrue kompressor.
- Energioptagere
- Pumpedrift/stænkudskillerdrift.
- Luft i anlæg hvordan konstateres det og udbedres.
- El tilslutning forskellige muligheder.
- Olie i anlægget.
- sammenspil med den øvrige varmeproduktion
v/ Peter Andersen, Løgumkloster Fjernvarme

11.00 Pause

11.15 Øvelse og dialog

12.00 Frokost

12.45 Driftserfaringer og gode råd til daglige rutiner ved pasning af varmepumpeanlæg fortsat
v/ Peter Andersen, Løgumkloster

14.15 Kaffe og kage

14.25 Afrunding og opsamling
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

14.45 Evaluering

15.00 Tak for i dag

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkludere overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

COVID-19 – Nu skal du fremvise coronapas

COVID-19 kategoriseres igen som en samfundskritisk sygdom. Derfor skal du ved ankomst til Fjernvarmens Hus fremvise et gyldigt coronapas. Coronapasset skal være gyldigt under hele kurset eller arrangementet.

Læs mere om de tiltag, vi gennemfører i Fjernvarmens Hus, så vi kan passe godt på vores gæster og hinanden.

Hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19, beder vi dig melde afbud.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Underviser

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.