Produktion

Drift af store varmepumper

Få viden om virkemåden af store varmepumper, og hvordan du sikrer optimal drift af dem.

Store varmepumper er vigtige for Danmarks grønne omstilling og er idriftsat en lang række steder i fjernvarmeselskaber, på spildevandsanlæg, gartnerier og i industrien.
 
På dette tredagskursus får du en grundlæggende forståelse for, hvordan store kompressionsvarmepumper/mekaniske varmepumper er opbygget og fungerer.
Derudover får du gennem konkrete eksempler en viden om, hvilke faktorer du skal være opmærksom på for at sikre en optimal drift, der både tilgodeser tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold.
 
Det lærer du på kurset
På kurset veksles der mellem teorigennemgang, opgaver, praktiske øvelser i laboratorie og erfaringsudveksling.
• Få indsigt i perspektiverne for anvendelse af store varmepumper i den grønne omstilling
• Få viden om opbygning og virkemåde af store luft til vand samt vand til vand varmepumpeanlæg
• Få forståelse for forskellige kølemidlers egenskaber og GWP
• Få forståelse for COP via gennemgang af systemerne i h log p diagram og beregning af COP-faktor
• Få viden om lovgivning og regler for varmepumpeanlæg samt miljøkrav, herunder kemisk risikovurdering og APV samt udledning til nærmiljø
• Lav praktiske øvelser på varmepumpeanlæg
• Få indblik i, hvordan varmepumpen drives optimalt økonomisk og teknisk ift. øvrige produktion
• Få viden om samspillet mellem varmepumper og el-systemet
• Få gode råd til daglige rutiner ved pasning af VP-anlæg
• Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk
 
De første to kursusdage afholdes på Fredericia Maskinmesterskole, hvor der er fokus på teori og laboratorieøvelser. Dag tre afholdes i Fjernvarmens Hus, Kolding, hvor der er fokus på praktiske erfaringer med store varmepumpeanlæg og det økonomiske aspekt.
 
Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som skal sikre optimal drift af store varmepumper (kompressionsvarmepumper/termiske varmepumper). Det kan bl.a. være i et fjernvarmeselskab, et spildevandsanlæg, på et gartneri eller i industrien.

Undervisere
Dorthe Christiansen, Fredericia Maskinmesterskole
Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme
Relevante indlægsholdere med praktisk erfaring med store varmepumper

Program

Dag 1 og 2
Programmet er under udarbejdelse – indholdet bliver:
• Perspektiver for anvendelse af varmepumper i den grønne omstilling
• Basisviden om varmepumper og kølemidler
• Virkemåde af et- og to-trins varmepumper
• Gennemgang af de vigtigste komponenter
• COP og h log p diagram
• Praktiske øvelser
• Lovgivning og krav til anlæggene

Dag 3
Programmet er under udarbejdelse – indholdet bliver:
• Hvordan varmepumpen drives optimalt økonomisk og teknisk ift. øvrige produktion
• Samspillet med el-systemet
• Opbygning af luftkølere herunder kortslutningsproblematikken
• Afrimning
• PI diagram
• Vedligeholdelse
• Gode råd til daglige rutiner ved pasning af varmepumpeanlæg

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkludere overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og

arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.


 

Underviser

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.