Ledelse & bestyrelse

Varmeforsyningsloven

Sidder du med om bordet, når I tager beslutninger om driften - så har du brug for at kende spillereglerne. På dagen arbejder vi med praktiske eksempler, så tag dit værks dilemmaer med.

Deltagerne får indblik i de grundlæggende spilleregler for en varmeforsyningsvirksomhed. Undervisningen vil tage udgangspunkt i praktiske eksempler og konkrete afgørelser fra myndigheder. 

Deltagerne bliver opfordret til at fremlægge deres konkrete spørgsmål og udfordringer, og derefter drøfte mulige løsninger og risici med de øvrige deltagere og underviserne.

Kurset gennemgår kronologisk – og med udgangspunkt i et varmeværks virkelighed – de faser, som et varmeværk kommer igennem lige fra  planlægning og etablering over drift af varmeværket og frem til udbygning, udvidelse og samarbejder mv. Kurset fokuserer på at give et juridisk perspektiv, der kan anvendes af enhver.

På kurset lærer du om
 • Varmeforsyningsloven generelt
 • Anlægsprojekter og varmeplanlægning
 • Tilslutningsbekendtgørelsen
 • Varmepriser og varmeøkonomi
 • Tilsynsmyndigheder
 • Leveringsbestemmelser og vedtægter
 • Samarbejdsmuligheder og udvikling af virksomheden

 • Er kurset noget for dig?
  Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, driftsledere, mellemledere eller andre, som arbejder med rammerne for varmeværkets aktiviteter. Kurset er velegnet for både nye og erfarne medarbejdere. 

  Program

  Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

  09.15 Velkomst og præsentation

  09.30 Rammerne for kollektiv varmeforsyning

  10.00 Etablering af kollektiv varmeforsyning (projektforslag m.v.)

  11.15 Tilslutning – leveringsvilkår mv.

  12.00 Frokost

  12.45 Leveringsvilkår forsat - Udtrædelsesgodtgørelse

  13.15 Prisfastsættelse

  14.00 Kaffe og kage

  14.15 Driften - varmeforsyningslovens rammer, herunder tilsyn, øvrige rammer for varmeforsyning, udbud, offentlighed (aktindsigt) samt gæsteprincippet

  15.00 Næste skidt – udvidelse, udbygning, samarbejde

  15.15 Afslutning og evaluering

  15.30 Tak for i dag

  Tilmeldingsfrist

  Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

  Praktisk information og betingelser

  Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

  Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

  COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

  Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
  Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

  René Frisdahl

  Underviser

  René Frisdahl

  René Frisdahl Jensen er partner hos Horten Advokatpartnerselskab og er specialiseret i energi- og forsyningsret, og han har 19 års erfaring inden for varmeforsyningsret. René har tidligere været ansat som Energiattaché på den danske EU-repræsentation i Bruxelles og som specialkonsulent i Energistyrelsen

  Line Markert

  Underviser

  Line Markert

  Line Markert er partner i Horten Advokatpartnerselskab og rådgiver forskellige parter i tæt regulerede sektorer, f.eks. havnesektoren samt energi- og forsyningssektoren.