Ledelse & bestyrelse

Nyhed: Strategisk bestyrelsesarbejde i mellemstore forbrugerejede fjernvarmeselskaber

Få viden og redskaber til det succesfulde strategiske bestyrelsesarbejde, og løft jeres arbejde til nye højder.

Kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Forsyningsbranchen er i en rivende udvikling, og derfor er bestyrelsens arbejde med fjernvarmeselskabets strategi vigtigere end nogen sinde før. Der er brug for bestyrelser, der løfter blikket, kigger ud i omverdenen og lægger en succesfuld strategi for selskabet. Men hvordan arbejder I konkret med at udarbejde en strategi og eksekvere den? Hvordan vælger I de vigtigste strategiske fokusområder? Og hvordan samarbejder I med selskabets ledelse om strategien?

På Dansk Fjernvarmes bestyrelseskursus for mellemstore forbrugerejede fjernvarmeselskaber kan du både få viden, redskaber og drøfte konkrete dilemmaer i bestyrelsens strategiarbejde.

Det behandler vi på kurset:

  • Bestyrelsens ansvar og opgaver
  • Strategiprocessen
  • Vision, mission og værdigrundlag
  • Eksekvering af strategien og opfølgning
  • Værktøjer i strategiarbejdet, herunder strategihus
  • Dilemmaer i bestyrelsens arbejde med strategi.

Kurset er tænkt som et basismodul for bestyrelsesmedlemmer i mellemstore forbrugerejede fjernvarmeselskaber. Senere forventes yderligere moduler omkring bestyrelsens virke, og modulerne giver sammen med Kodeks for god bestyrelsesarbejde en vigtig fælles referenceramme for bestyrelsen.

Er kurset noget for dig?
Kurset retter sig mod såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer i mellemstore forbrugerejede fjernvarmeselskaber.

Kurset tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, som er gældende for mellemstore fjernvarmeselskaber med et varmesalg på 50-500 TJ, men alle er velkomne uanset selskabsstørrelse.

Det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet. På kurset drøftes det formidlede i forhold til egen praksis.

Kurset er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Underviser

Jørgen Lægaard

Jørgen Lægaard, direktør i Lægaard Management, har arbejdet som formand i professionelle bestyrelser siden 1995. Jørgen arbejder i dag i 15 bestyrelser og har erfaringer som strategisk sparringspartner for mere end 300 strategiprocesser