Distribution

Risikostyring i projekter

Få styr på risikoprocessen og kom nemmere i mål med dine projekter.

Du vil i løbet af dette kursus få indsigt og værktøjer til at håndtere projektets usikkerheder og risici - til gavn for både dig, dine interessenter og dit projekt.

Konstant påvirkes projekter af nye krav, ændringer og forandringer. Konstant skal projektlederen være opmærksom på usikkerheder og hændelser der kan påvirket projektet i negativ retning.

Gribes der ind for sent kan det koste mange ressourcer og kræve meget energi at få projektet på rette kurs igen. God risikostyring i projekterne fører til større opmærksomhed på udfordringer, større modstandsdygtighed overfor påvirkninger, et mere stabilt projekt flow, og skaber proaktivt grundlag for kompetente handlinger allerede tidligt i forløbet.

I løbet af kursusdagen bliver du trænet i at identificere risici i projekterne samt planlægge og iværksætte handlinger for proaktivt at imødegå, styre og minimere risici. Du lærer at etablere en god og effektiv risikoproces samt hvordan denne indarbejdes i hverdagen. Kursusdagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, værktøjer, erfaringsudveksling og øvelser.

Efter kursus er du som deltager:
• Undervist i de grundlæggende forhold der gør sig gældende for arbejdet med risici i projekter
• Udstyret med en række principper for effektiv risikostyring
• Trænet i risikoprocessen og de væsentligste værktøjer for styring af risici
• Gjort opmærksom på roller og ansvar ifm. projekters risikostyring
• Blevet bevidst om hvordan individers mentalitet er udslagsgivende for risikoarbejdet i projekter

Indhold på kursusdagen (1 dag):
• Grundlæggende forståelse for hvordan usikkerheder og risici er en del af projektledelse og -styring
• Mentalitet og risikostyring
• Roller og ansvar
• Risikoprocessen
• Grundlæggende værktøjer og indsatser for håndtering af risici
• Principper for daglig risikostyring
• Hvordan du kan måle dit projekts risikoniveau

Indhold på det efterfølgende webinar (2 timer):
• Kort opsamling fra kursusdagen
• Enkelte erfaringer med ’måle dit projekts risikoniveau’
• Lidt nyt: Hvordan dårlig estimering har indflydelse på projektets samlede risikobillede og tidslinje

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig som ny ledningsmester eller ny projektleder i branchen.
Erfarne projektleder kan også få et godt udbytte af kurset.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Underviser

Jesper Askov Bonde Petersen

Jesper er en erfaren management- og business konsulent. Han er foredragsholder og underviser med speciale i ledelse, projektledelse, forandring og organisationsudvikling med fokus på effekt i værdikæderne og praktisk eksekvering. Jesper har gennemført udviklings- og implementeringsprojekter i flere forskelligartede virksomheder og organisationer.