Ledelse & bestyrelse

Professionelt bestyrelsesarbejde i mindre fjernvarmeselskaber

Fokus50: Brug en aften og sæt fokus på det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde i mindre fjernvarmeselskaber og få en uformel snak med ligesindede.

Med et ambitiøst mål om at have en grøn og fossilfri fjernvarme i Danmark i 2030 er det vigtigt, at bestyrelserne i landets fjernvarmeselskaber kan arbejde strategisk, langsigtet og helhedsorienteret med selskabets største muligheder og udfordringer.

Med udgangspunkt i den rolle, som de mindre fjernvarmeselskaber spiller i lokalsamfundet, kikker vi på dette aftenkursus på, hvordan bestyrelse og ledelse kan arbejde professionelt og værdiskabende under de rammer og vilkår som gælder for fjernvarmeselskaber med et varmesalg under 50 TJ.

Vi sætter fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning og samspil, hvordan bestyrelsen og ledelsen kan involvere og engagere sine andelshavere, og hvordan fjernvarmeselskabet kan arbejde med at være en synlig og relevant aktør som varmeudbyder.

Aftenkurserne er forankret i Dansk Fjernvarmes arbejde med Fokus50, og Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningsselskaber vil være den gennemgående referenceramme.

Hvad er Fokus50?
Fokus50 er en arbejdsgruppe under Dansk Fjernvarme, som sætter fokus på de mindre fjernvarmeselskabers rammer og vilkår. Fokus50 består af ti repræsentanter fra fjernvarmeselskaber med et varmesalg under 50 TJ, herunder to repræsentanter fra Dansk Fjernvarmes bestyrelse.

På kurset lærer du
• Hvad rammerne er for at drive et fjernvarmeselskab
• Hvad dit ansvar er som bestyrelsesmedlem i et fjernvarmeselskab
• Hvordan du i et mindre forbrugerejet fjernvarmeselskab kan arbejde strategisk med at tilbyde jeres andelshavere grøn og konkurrencedygtig varme
• Hvordan det aktive ejerskab kan udmøntes gennem involvering af selskabets andelshavere
• Hvordan du kan arbejde med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i dit selskab
• Netværk med ligesindede og få perspektiver på, hvordan bestyrelsesarbejdet også kan gribes an

Er kurset noget for dig
Kurset er for dig, som er bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem eller leder i et mindre fjernvarmeselskab.

Kurset tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, som er gældende for fjernvarmeselskaber med et varmesalg under 50 TJ, men alle er velkomne uanset selskabsstørrelse.Det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet.

Rabat ved flere deltagere fra samme selskab Deltagerprisen er kr. 1.555,- ekskl. moms pr. deltager for de første 3 deltagere fra samme selskab, herefter er prisen kr. 1.255,- ekskl. moms pr. deltager for de resterende deltagere fra samme selskab. I praksis skal alle deltagere fra samme selskab tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab.

Program Kolding

17.00 Velkomst og introduktion

17.15 Professionelt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede fjernvarmeselskaber
• Rammer for fjernvarmeselskaber, herunder lovgivning, generalforsamling m.m.
• Selskabets vedtægter og forretningsorden
• Vedtægter og/eller leveringsbestemmelser
• Årshjul
• Introduktion til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

18.00 Middag og netværk

18.45 Case: Grøn omstilling og aktivt ejerskab
• Aktuelle muligheder og udfordringer for Værum-Ørum Fjernvarme
• Gaskonverteringsprojekt
• Kommunikation med andelshavere, potentielle kunder/andelshavere, kommunen og centrale samarbejdspartnere.
• Bestyrelsens arbejde med Kodeks for god bestyrelsesarbejde
v/ Morten Bøhm, formand Værum-Ørum Fjernvarme

19.45 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber
• Bestyrelsens opgaver og ansvar
• Kompetencer i bestyrelsen og valgbarhed
• Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
• Gennemsigtighed herunder honorering og habilitet
 
20.30 Kaffepause og netværk

20.50 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber – fortsat

21.35 Opsamling og afslutning

21.45 Tak for nu

Program Aalborg

17.00 Velkomst og introduktion

17.15 Professionelt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede fjernvarmeselskaber
• Rammer for fjernvarmeselskaber, herunder lovgivning, generalforsamling m.m.
• Selskabets vedtægter og forretningsorden
• Vedtægter og/eller leveringsbestemmelser
• Årshjul
• Introduktion til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

18.00 Middag og netværk

18.45 Case: Grøn omstilling og aktivt ejerskab
• Aktuelle muligheder og udfordringer for Værum-Ørum Fjernvarme
• Gaskonverteringsprojekt
• Kommunikation med andelshavere, potentielle kunder/andelshavere, kommunen og centrale samarbejdspartnere.
• Bestyrelsens arbejde med Kodeks for god bestyrelsesarbejde
v/ Morten Bøhm, formand Værum-Ørum Fjernvarme

19.45 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber
• Bestyrelsens opgaver og ansvar
• Kompetencer i bestyrelsen og valgbarhed
• Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
• Gennemsigtighed herunder honorering og habilitet
 
20.30 Kaffepause og netværk

20.50 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber – fortsat

21.35 Opsamling og afslutning

21.45 Tak for nu

Program Viborg

17.00 Velkomst og introduktion

17.15 Professionelt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede fjernvarmeselskaber
• Rammer for fjernvarmeselskaber, herunder lovgivning, generalforsamling m.m.
• Selskabets vedtægter og forretningsorden
• Vedtægter og/eller leveringsbestemmelser
• Årshjul
• Introduktion til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

18.00 Middag og netværk

18.45 Case: Grøn omstilling og aktivt ejerskab
• Aktuelle muligheder og udfordringer for Værum-Ørum Fjernvarme
• Gaskonverteringsprojekt
• Kommunikation med andelshavere, potentielle kunder/andelshavere, kommunen og centrale samarbejdspartnere.
• Bestyrelsens arbejde med Kodeks for god bestyrelsesarbejde
v/ Morten Bøhm, formand Værum-Ørum Fjernvarme

19.45 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber
• Bestyrelsens opgaver og ansvar
• Kompetencer i bestyrelsen og valgbarhed
• Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
• Gennemsigtighed herunder honorering og habilitet
 
20.30 Kaffepause og netværk

20.50 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber – fortsat

21.35 Opsamling og afslutning

21.45 Tak for nu

Program Roskilde

17.30 Velkomst og introduktion

17.40 Professionelt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede fjernvarmeselskaber
• Rammer for fjernvarmeselskaber, herunder lovgivning, generalforsamling m.m.
• Selskabets vedtægter og forretningsorden
• Vedtægter og/eller leveringsbestemmelser
• Årshjul
• Introduktion til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

18.30 Middag og netværk

19.10 Case: Grøn omstilling og aktivt ejerskab 
• Aktuelle muligheder og udfordringer for Værum-Ørum Fjernvarme
• Gaskonverteringsprojekt
• Kommunikation med andelshavere, potentielle kunder/andelshavere, kommunen og centrale samarbejdspartnere. 
• Bestyrelsens arbejde med Kodeks for god bestyrelsesarbejde
v/ Morten Bøhm, formand Værum-Ørum Fjernvarme

20.10 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber
• Bestyrelsens opgaver og ansvar
• Kompetencer i bestyrelsen og valgbarhed
• Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
• Gennemsigtighed herunder honorering og habilitet
  
20.50 Kaffepause og netværk

21.10 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber – fortsat

21.50 Opsamling og afslutning 

22.00 Tak for nu

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Birthe Boisen

Mødeleder

Birthe Boisen

Birthe Boisen arbejder som juridisk konsulent hos Dansk Fjernvarme og særligt inden for: varmeforsyningsloven, restancer, juridiske og vedtægtsforhold