Ledelse & bestyrelse

Professionelt bestyrelsesarbejde i mindre fjernvarmeselskaber

Brug en aften og sæt fokus på det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde i mindre fjernvarmeselskaber og få en uformel snak med ligesindede.

Kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme

Med et ambitiøst mål om at have en grøn og fossilfri fjernvarme i Danmark i 2030 er det vigtigt, at bestyrelserne i landets fjernvarmeselskaber kan arbejde strategisk, langsigtet og helhedsorienteret med selskabets største muligheder og udfordringer.

Med udgangspunkt i den rolle, som de mindre fjernvarmeselskaber spiller i lokalsamfundet, kikker vi på dette aftenkursus på, hvordan bestyrelse og ledelse kan arbejde professionelt og værdiskabende under de rammer og vilkår som gælder for fjernvarmeselskaber med et mindre varmesalg.

Vi sætter fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning og samspil, hvordan bestyrelsen og ledelsen kan involvere og engagere sine andelshavere, og hvordan fjernvarmeselskabet kan arbejde med at være en synlig og relevant aktør som varmeudbyder.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningsselskaber vil være den gennemgående referenceramme.

På kurset lærer du
• Hvad rammerne er for at drive et fjernvarmeselskab
• Hvad dit ansvar er som bestyrelsesmedlem i et fjernvarmeselskab
• Hvordan du i et mindre forbrugerejet fjernvarmeselskab kan arbejde strategisk med at tilbyde jeres andelshavere grøn og konkurrencedygtig varme
• Hvordan det aktive ejerskab kan udmøntes gennem involvering af selskabets andelshavere
• Hvordan du kan arbejde med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i dit selskab
• Netværk med ligesindede og få perspektiver på, hvordan bestyrelsesarbejdet også kan gribes an

Er kurset noget for dig
Kurset er for dig, som er bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem eller leder i et mindre fjernvarmeselskab.

Kurset tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, som er gældende for mindre fjernvarmeselskaber med et varmesalg under 80-100 TJ, men alle er velkomne uanset selskabsstørrelse.

Det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet. 

Program

17.00 Velkomst og introduktion

17.15 Branchens fremtid – krav til bestyrelserne
v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

18.30 Middag og netværk

19.00 Professionelt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede fjernvarmeselskaber
• Rammer for fjernvarmeselskaber, herunder lovgivning, generalforsamling m.m.
• Selskabets vedtægter og forretningsorden
• Vedtægter og/eller leveringsbestemmelser
• Årshjul
v/ Morten Bøhm, formand, Værum-Ørum Fjernvarme 

19.45 Case: Grøn omstilling og aktivt ejerskab
• Aktuelle muligheder og udfordringer for Værum-Ørum Fjernvarme
• Gaskonverteringsprojekt
• Kommunikation med andelshavere, potentielle kunder/andelshavere, kommunen og centrale samarbejdspartnere
• Bestyrelsens arbejde med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
v/ Morten Bøhm, formand, Værum-Ørum Fjernvarme

20.15 Kaffepause og netværk

20.40 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber
• Bestyrelsens opgaver og ansvar
• Kompetencer i bestyrelsen og valgbarhed
• Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
• Gennemsigtighed herunder honorering og habilitet
v/ Morten Bøhm, formand, Værum-Ørum Fjernvarme 

21.35 Opsamling og afslutning

21.45 Tak for nu 

Rabat ved flere deltagere fra samme selskab

Deltagerprisen er kr. 1.615,- ekskl. moms pr. deltager for de første 3 deltagere fra samme selskab. Herefter er prisen kr. 1.315,- ekskl. moms pr. deltager for de resterende deltagere fra samme selskab..

I praksis skal alle deltagere tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.