Ledelse & bestyrelse

Introduktion til fjernvarme

Er du ny i fjernvarmebranchen, får du en god start her: En grundlæggende forståelse for fjernvarmen og et helt aktuelt kig på, hvad der står øverst på vores dagsorden lige nu.

Målgruppe
Nyansatte medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, såvel i fjernvarmebranchen som hos samarbejdspartnere, leverandører m.m. 

Formål 
Deltagerne får en bred, grundlæggende viden om fjernvarme og forståelse for fjernvarmesystemets opbygning og virkemåde, herunder udvikling og udfordringer i branchen. 

Kurset giver dig kendskab til de tekniske begreber, der anvendes i branchen, ligesom du vil blive introduceret til speciallovgivningen.

Derudover får deltagerne kendskab til, hvor branchen befinder sig politisk og udviklingsmæssigt – hvor vi er på vej hen, og hvad de største udfordringer er lige nu. 

Indhold

• Hvad kan Dansk Fjernvarme bruges til?
• Dansk Fjernvarmes vejledninger
• Fjernvarmens historie og udvikling
• Hvordan virker fjernvarme?
• Produktionsanlæg, ledningsnet, brugeranlæg
• Regulering af fjernvarmen
• Fremtidsperspektiver for fjernvarmen

Undervisere
Rasmus Bundegaard Eriksen, Kim Behnke og Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme + flere fra Fjernvarmens Hus

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og introduktion

09.30 Dansk Fjernvarme
• Hvad kan medlemmerne bruge sekretariatet til?
• Dansk Fjernvarmes hjemmeside

10.00 Hvordan reguleres fjernvarme?
• Varmeforsyningsloven og økonomisk regulering 
• Hvad er ”hvile i sig selv"-princippet?
 
10.45 Pause
 
11.00 Hvordan virker fjernvarme?
• Historie, baggrund og udvikling
• Produktionsanlæg – ledningsnet og brugeranlæg
 
12.00 Frokost 

12.45 Præsentation af fjernvarmens associerede selskaber
• DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab
• FIF Marketing 
• DFF-EDB
• DFH – Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (energibesparelser)
 
13.30 Gruppeøvelse / vidensdeling og evaluering
 
14.30 Pause
 
14.45 Fjernvarmebranchens udfordringer
Energibesparelser, ny regulering/benchmarking, grundbeløb - fremtidsperspektiver.
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme
 
15.30 Netværk og efteruddannelse
v/ Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme
 
15.45 Afslutning og evaluering
 
16.00 Tak for i dag