Ledelse & bestyrelse

Introduktion til fjernvarme

Har du fået en ny kollega eller medarbejder der skal arbejde med fjernvarme, så giv dem den bedste start her.

Når du deltager på introduktionskurset får du en grundlæggende viden om fjernvarme og en forståelse for fjernvarmesystemets opbygning og virkemåde, som er essentielt for din start i en ny branche.

Du bliver fortrolig med de tekniske begreber, der anvendes i branchen, ligesom du bliver introduceret til de økonomiske og juridiske forhold, som sætter rammerne for fjernvarmebranchen. 

Endelig får du kendskab til, hvor branchen befinder sig politisk og udviklingsmæssigt – og et aktuelt kig på, hvad der står øverst på Dansk Fjernvarmes dagsorden lige nu.
 
På kurset lærer du om
• Indblik i fjernvarmens historie og udvikling
• En overordnet viden om de vigtigste begreber inden for fjernvarmeområdet på det tekniske, økonomiske og juridiske område
• Indblik i fremtidsperspektiverne for fjernvarmen
• En introduktion til Dansk Fjernvarme, og hvad brancheorganisationen arbejder for, og hvordan den kan være dig behjælpelig
• En introduktion til Dansk Fjernvarmes tilbud, herunder vejledninger, erfa-grupper, kurser og andre arrangementer

Vi lægger stor vægt på netværk og erfaringsudveksling på vores kurser og arrangementer. Derfor vil der også på kurset være afsat tid til at du kan lære de andre kursister at kende og få et indblik i, hvad de arbejder med.

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som er nyansat eller nyt bestyrelsesmedlem i et fjernvarme- eller forsyningsselskab eller nyansat i en virksomhed, hvor du arbejder med fjernvarmeområdet.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation
v/ Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

09.30 Introduktion til fjernvarme – hvordan virker fjernvarme
• Historie, baggrund og udvikling
• Produktionsanlæg, ledningsnet og brugeranlæg
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

Der indlægges pauser undervejs.

11.30 Præsentation af fjernvarmens associerede selskaber
• DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab
• FIF Marketing
• DFF-EDB

12.00 Frokost 

12.45 Rammerne for fjernvarme
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

13.15 Hvad kan Dansk Fjernvarmes sekretariat hjælpe med
• Vejledninger, hjemmeside, erfa-grupper m.m.
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

Herunder erfaringsudveksling i grupper.

14.15 Kaffe og kage

14.35 Fremtidsperspektiver for fjernvarme
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.20 Netværk og efteruddannelse
v/ Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

15.30 Afslutning og evaluering
v/ Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

15.45 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Underviser

Kim Behnke

Kim Behnke er udviklingschef i Dansk Fjernvarme. 

Birthe Boisen

Underviser

Birthe Boisen

Birthe Boisen arbejder som juridisk konsulent hos Dansk Fjernvarme og særligt inden for: varmeforsyningsloven, restancer, juridiske og vedtægtsforhold

Lisbeth Aagard Mountfield

Underviser

Lisbeth Aagaard Mountfield

Lisbeth Aagaard Mountfield er uddannelseskonsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder bl.a. med udvikling af kurser og temadage, kvalitetssikring af uddannelser og uddannelsesplanlægning.

Underviser

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.