Ledelse & bestyrelse

Grundlæggende lederuddannelse

Vil du gerne blive stærkere i rollen som leder - og vil du hellere træne dine færdigheder end læse dig til dem? Vi tager afsæt i din hverdag, og du kommer hjem med de værktøjer, der virker for dig.

Som leder oplever du ofte situationer, der kræver afgørende beslutninger med stor betydning, både for organisationen som hele og for enkeltindivider. Det kræver gode lederkompetencer og en professionel tilgang til motiverende ledelse.

Dansk Fjernvarme og DANVA udbyder i fællesskab denne lederuddannelse, hvor du får fundamentet til at analysere forskellige ledelsessituationer og anvende de rette ledelsesværktøjer i praksis. Du får kendskab til en lang række ledelsesmodeller og -begreber, så du kan fungere som kompetent sparringspartner i organisationen og som en central del af udviklingen i din virksomhed.

Uddannelsens form veksler mellem teorigennemgang, casearbejde, gruppeopgaver og egen reflektion. Forberedelsen til hvert modul er læsestof og en hjemmeopgave. Bogen, der danner grundlag for uddannelsen, er ”Ledelse i praksis” af Erik Staunstrup - du får bogen udleveret på første modul.
Hvis du vælger at gå til eksamen (tillægsydelse), skal du skrive en kortere erhvervscase, som grundlag for eksamen.

På uddannelsen bliver du en del af det gode netværk som skabes kursisterne imellem.
Erfaringer og synspunkter deles på kryds og tværs.
Som en del af uddannelsen får du en talenttest, der afdækker dine talenter og hjælper dig til at udvikle dig, så du bliver den bedste udgave af dig selv.


Indhold
Uddannelsen består af fem moduler á to dage:

Modul 1: Skab betingelser for god ledelse

24.-25. august 2022 i Fjernvarmens Hus, Kolding 

• Ledertyper og forudsætning for ledelse
• Lederegenskaber og det personlige udgangspunkt
• Det ledelsesmæssige produktionskredsløb
• Styring af medarbejderindsatsen

Modul 2: Skab bevægelse i en organisation

21.-22. september 2022 i Vandhuset, Skanderborg                          

• Motivation på arbejdspladsen
• Diagnose af motivationspotentialet i organisationen
• Personlige motiver og indflydelse på motivationsprocessen
• Situationsbestemte ledelsestilgange i hverdagen

Modul 3: Ledelse af grupper og teams

10.-11. oktober 2022 i Vandhuset, Skanderborg

• Nøgleelementerne for at udvikle teams
• Typologi og teamsammensætning
• Gruppedynamiske kræfter
• Lederens rolle i teamledelse 

Modul 4: Kommunikation

7.-8. november 2022 i Fjernvarmens Hus, Kolding

• Lederens samtale med medarbejderen
• Coaching og samtaleteknikker
• Håndtering af konflikter

Modul 5: Læring, udvikling og forandringer

29.-30. november 2022 i Fjernvarmens Hus, Kolding

• Individuel læring og udvikling
• Læring i organisationer
• Den personlige forandringsparathed

Modulerne kan ikke købes enkeltvis.

Er lederuddannelsen noget for dig?
Lederuddannelsen er et intensivt uddannelsesforløb til dig, der er leder i et fjernvarme- eller vandselskab og enten har personale- eller projektansvar. Uddannelsen sætter fokus på din faglige og personlige lederudvikling og giver dig værktøjer til at bedrive kompetent ledelse i hverdagen.

Uddannelsen er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme og DANVA. Dansk Fjernvarmes medlemmer tilmelder sig her på siden. DANVAs medlemmer tilmelder sig på DANVAs hjemmeside.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte den grundlæggende lederuddannelse med en eksamen og derved optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en akademiuddannelse i Ledelse.

Eksamen er et tilvalg og koster yderligere kr. 3.500 ekskl. moms.

Kommentarer fra tidligere deltagere

Susanne Vesten, projekt- og udviklingschef i Sønderborg Forsyning: 

- Jeg er blevet mere bevidst om, hvad ledelse er, og hvordan jeg skal kommunikere og handle for at få tingene til at ske.  Jeg føler, at jeg som ny leder har et godt fundament at stå på, og at jeg vil vokse med opgaven, fordi uddannelsen har givet mig indsigt og også mere selvtillid, siger Susanne. Jeg kan klart anbefale uddannelsen til andre, fordi man bliver afklaret med sig selv som leder, og fordi man får en grundlæggende forståelse for, hvad ledelse er.

 Klaus Andresen, driftsassistent ved Tønder Forsyning:

– Mine arbejdsopgaver ændrede sig på et tidspunkt, og da jeg skulle koordinere den daglige drift i samarbejde med de ni driftsfolk, bad jeg om at få en lederuddannelse. Allerede på andet modul kunne jeg godt se, hvordan jeg kunne bruge den Grundlæggende lederuddannelse i praksis. Jeg fik hurtigt en større bevidsthed om det, jeg gør, og jeg fik god opbakning af underviseren. Det var motiverende at opleve. Jeg fandt ud af, at driftsfolkene gerne ville have mere medbestemmelse og ansvar i dagligdagen, og det har vi efterfølgende indarbejdet i driften. Fx kører de nu selv projekter med underleverandører. Det har virkelig været en øjenåbner for mig at tage uddannelsen.

Ophold er inkluderet i kursusprisen

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Christian Bertelsen

Underviser

Christian Bertelsen

Christian er partner i virksomheden Wegener & Riiser, som arbejder indgående med bl.a. forsyningssektoren. Derudover er han uddannet officer og har en MBA i Strategic Management samt diverse kurser og certificeringer indenfor ledelse, coaching og kommunikation.