Ledelse & bestyrelse

Grundlæggende lederuddannelse

Vil du gerne blive stærkere i rollen som leder - og vil du hellere træne dine færdigheder end læse dig til dem? Vi tager afsæt i din hverdag, og du kommer hjem med de værktøjer, der virker for dig.

Målgruppe
Dansk Fjernvarmes og DANVAs lederuddannelse er et intensivt uddannelsesforløb til dig, der er leder i et fjernvarme- eller vandselskab og enten har personale- eller projektansvar. Uddannelsen sætter fokus på din faglige og personlige lederudvikling og giver dig værktøjer til at bedrive kompetent ledelse i hverdagen.

Intro
Som leder oplever du ofte situationer, der kræver afgørende beslutninger med stor betydning, både for organisationen som hele og for enkeltindivider. Det kræver gode lederkompetencer og en professionel tilgang til motiverende ledelse.

Med den grundlæggende lederuddannelse får du fundamentet til at analysere forskellige ledelsessituationer og anvende de rette ledelsesværktøjer i praksis. Du får kendskab til en lang række ledelsesmodeller og –begreber, så du kan fungere som kompetent sparringspartner i organisationen og som en central del af udviklingen i din virksomhed.

Uddannelsen planlægges og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og DANVA.

Undervisere
Christian Wegener Bertelsen og Søren Sejr Boserup, Boscon & Co. 

Mødetider
1. dag er kl. 9.30 – 17.30
2. dag er kl. 8.30 – 16.00

Praktiske oplysninger
Uddannelsen er modulopbygget i fem moduler á to dage og starter i februar 2019.

Undervisningen afholdes henholdsvis i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg og i Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding.

Pris
Prisen for medlemmer af Dansk Fjernvarme og DANVA er 6.950,00 kr. pr. modul. Modulerne kan ikke købes enkeltvis.

Ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Eksamen
Du har mulighed for at afslutte den grundlæggende lederuddannelse med en eksamen og derved optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en akademiuddannelse i Ledelse.

Prisen på tilkøb af eksamen er 5.500 kr.

 

MODUL 1: Skab betingelser for god ledelse

25.- 26. februar 2019 i Vandhuset, Skanderborg

 • Ledertyper og forudsætning for ledelse
 • Lederegenskaber og det personlige udgangspunkt
 • Det ledelsesmæssige produktionskredsløb
 • Styring af medarbejderindsatsen

MODUL 2: Skab bevægelse i en organisation

20.-21. marts 2019 i Fjernvarmens Hus, Kolding                               

 • Motivation på arbejdspladsen
 • Diagnose af motivationspotentialet i organisationen
 • Personlige motiver og indflydelse på motivationsprocessen
 • Situationsbestemte ledelsestilgange i hverdagen

MODUL 3: Ledelse af grupper og teams

29.-30. april 2019 i Vandhuset, Skanderborg

 • Nøgleelementerne for at udvikle teams
 • Typologi og teamsammensætning
 • Gruppedynamiske kræfter
 • Lederens rolle i teamledelse 

MODUL 4: Kommunikation

20.-21. maj 2019 i Fjernvarmens Hus, Kolding

 • Lederens samtale med medarbejderen
 • Coaching og samtaleteknikker
 • Håndtering af konflikter

MODUL 5: Læring, udvikling og forandringer

12.-13. juni 2019 i Vandhuset, Skanderborg

 • Individuel læring og udvikling
 • Læring i organisationer
 • Den personlige forandringsparathed

Kommentarer fra tidligere deltagere

Connie Ersing, spildevandschef ved Nyborg Forsyning & Service:

- Når jeg vælger at tage på kursus, skal det være professionelt. Jeg skal lære noget. Det må jeg sige, jeg har gjort på den Grundlæggende lederuddannelse. Jeg har virkelig fået en god indsigt i ledelse, mange værktøjer og en større bevidsthed om, hvordan mine medarbejdere tolker mig – og hvordan jeg skal tolke dem. Jeg vil også gerne fremhæve underviserne, som gjorde det utroligt godt. Høj faglighed kombineret med en levende formidling gjorde undervisningen nærværende og praksisnær. Og så er det klart en fordel at dele skolebænk med folk fra branchen. Det har betydet meget at kunne forstå hinandens organisationer og sammenligne på tværs, også i forhold til MUS-samtaler.

 Klaus Andresen, driftsassistent ved Tønder Forsyning:
- Mine arbejdsopgaver ændrede sig på et tidspunkt, og da jeg skulle koordinere den daglige drift i samarbejde med de ni driftsfolk, bad jeg om at få en lederuddannelse. Allerede på andet modul kunne jeg godt se, hvordan jeg kunne bruge den Grundlæggende lederuddannelse i praksis. Jeg fik hurtigt en større bevidsthed om det, jeg gør, og jeg fik god opbakning af underviseren. Det var motiverende at opleve. Jeg fandt ud af, at driftsfolkene gerne ville have mere medbestemmelse og ansvar i dagligdagen, og det har vi efterfølgende indarbejdet i driften. Fx kører de nu selv projekter med underleverandører. Det har virkelig været en øjenåbner for mig at tage uddannelsen.