Ledelse & bestyrelse

Grundlæggende lederuddannelse

Vil du gerne blive stærkere i rollen som leder - og vil du hellere træne dine færdigheder end læse dig til dem? Vi tager afsæt i din hverdag, og du kommer hjem med de værktøjer, der virker for dig.

Som leder oplever du ofte situationer, der kræver afgørende beslutninger med stor betydning, både for organisationen som hele og for enkeltindivider. Det kræver gode lederkompetencer og en professionel tilgang til motiverende ledelse.

Dansk Fjernvarme og DANVA udbyder i fællesskab denne lederuddannelse, hvor du får fundamentet til at analysere forskellige ledelsessituationer og anvende de rette ledelsesværktøjer i praksis. Du får kendskab til en lang række ledelsesmodeller og -begreber, så du kan fungere som kompetent sparringspartner i organisationen og som en central del af udviklingen i din virksomhed.

Indhold
Uddannelsen består af fem moduler á to dage:

Modul 1: Skab betingelser for god ledelse

21.-22. april 2021 i Vandhuset, Skanderborg

• Ledertyper og forudsætning for ledelse
• Lederegenskaber og det personlige udgangspunkt
• Det ledelsesmæssige produktionskredsløb
• Styring af medarbejderindsatsen

Modul 2: Skab bevægelse i en organisation

10.-11. maj 2021 i Fjernvarmens Hus, Kolding                              

• Motivation på arbejdspladsen
• Diagnose af motivationspotentialet i organisationen
• Personlige motiver og indflydelse på motivationsprocessen
• Situationsbestemte ledelsestilgange i hverdagen

Modul 3: Ledelse af grupper og teams

07.-08. juni 2021 i Vandhuset, Skanderborg

• Nøgleelementerne for at udvikle teams
• Typologi og teamsammensætning
• Gruppedynamiske kræfter
• Lederens rolle i teamledelse 

Modul 4: Kommunikation

23.-24. august 2021 i Fjernvarmens Hus, Kolding

• Lederens samtale med medarbejderen
• Coaching og samtaleteknikker
• Håndtering af konflikter

Modul 5: Læring, udvikling og forandringer

13.-14. september i Vandhuset, Skanderborg

• Individuel læring og udvikling
• Læring i organisationer
• Den personlige forandringsparathed

Modulerne kan ikke købes enkeltvis.

Er lederuddannelsen noget for dig?
Lederuddannelsen er et intensivt uddannelsesforløb til dig, der er leder i et fjernvarme- eller vandselskab og enten har personale- eller projektansvar. Uddannelsen sætter fokus på din faglige og personlige lederudvikling og giver dig værktøjer til at bedrive kompetent ledelse i hverdagen.

Uddannelsen er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme og DANVA. Dansk Fjernvarmes medlemmer tilmelder sig her på siden. DANVAs medlemmer tilmelder sig på DANVAs hjemmeside.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte den grundlæggende lederuddannelse med en eksamen og derved optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en akademiuddannelse i Ledelse.

Eksamen er et tilvalg og koster yderligere kr. 5.500 ekskl. moms.

Kommentarer fra tidligere deltagere

Connie Ersing, spildevandschef ved Nyborg Forsyning & Service:

– Når jeg vælger at tage på kursus, skal det være professionelt. Jeg skal lære noget. Det må jeg sige, jeg har gjort på den Grundlæggende lederuddannelse. Jeg har virkelig fået en god indsigt i ledelse, mange værktøjer og en større bevidsthed om, hvordan mine medarbejdere tolker mig – og hvordan jeg skal tolke dem. Jeg vil også gerne fremhæve underviserne, som gjorde det utroligt godt. Høj faglighed kombineret med en levende formidling gjorde undervisningen nærværende og praksisnær. Og så er det klart en fordel at dele skolebænk med folk fra branchen. Det har betydet meget at kunne forstå hinandens organisationer og sammenligne på tværs, også i forhold til MUS-samtaler.

 Klaus Andresen, driftsassistent ved Tønder Forsyning:

– Mine arbejdsopgaver ændrede sig på et tidspunkt, og da jeg skulle koordinere den daglige drift i samarbejde med de ni driftsfolk, bad jeg om at få en lederuddannelse. Allerede på andet modul kunne jeg godt se, hvordan jeg kunne bruge den Grundlæggende lederuddannelse i praksis. Jeg fik hurtigt en større bevidsthed om det, jeg gør, og jeg fik god opbakning af underviseren. Det var motiverende at opleve. Jeg fandt ud af, at driftsfolkene gerne ville have mere medbestemmelse og ansvar i dagligdagen, og det har vi efterfølgende indarbejdet i driften. Fx kører de nu selv projekter med underleverandører. Det har virkelig været en øjenåbner for mig at tage uddannelsen.

Ophold er inkluderet i kursusprisen

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Christian Bertelsen

Underviser

Christian Bertelsen

Christian er partner i virksomheden Wegener & Riiser, som arbejder indgående med bl.a. forsyningssektoren. Derudover er han uddannet officer og har en MBA i Strategic Management samt diverse kurser og certificeringer indenfor ledelse, coaching og kommunikation.