Ledelse & bestyrelse

Bestyrelsesnetværk for kommunale forsyningsselskaber

Styrk din rolle som bestyrelsesformand.

Der er ikke flere ledige pladser i netværket denne gang, men send gerne en mail til tilmelding@danskfjernvarme.dk, hvis du er interesseret.
Hvis der viser sig at være interesse nok for det, kan vi evt. oprette et nyt hold.


At være bestyrelsesformand i forsyningssektoren er et ansvarsfuldt hverv fyldt med dilemmaer og paradokser. Formanden er mere end andre ansvarlig for, at bestyrelsen er velfungerende, men har kun begrænset indflydelse på dens sammensætning.

Formanden skal orkestrere, at bestyrelsen sætter strategisk retning i samspil med ledelsen, men inden for rammer af omfattende samfundsmæssig regulering. Bestyrelsesformanden har således et stort ansvar og stor indflydelse uden at have formel beslutningskompetence.
Alt formandens arbejde skal foregå i samspil med den øvrige bestyrelse, hvor vedkommende samtidig er bindeled til både ejeren og den daglige ledelse. Det er på samme tid både et meget relationelt og ensomt job.

Derfor har bestyrelsesformænd behov for i et fortroligt rum, og sammen med ligestillede, at kunne vende dilemmaer og paradokser knyttet til deres funktion.
 
DANVA og Dansk Fjernvarme tilbyder som noget nyt et eksklusivt netværk for bestyrelsesformænd i forsyningssektoren, Netværket er et rum, hvor deltagerne kan holde sig ajour med de seneste trends og tendenser inden for bestyrelsesarbejdet samt aktuelle og fremtidige udfordringer i forsyningssektoren. Og ikke mindst udveksle erfaringer om dilemmaer, som der ikke findes entydige løsninger på med andre bestyrelsesformænd i sektoren.

Om netværket
Når du træder ind i bestyrelsesnetværket, vil du blive inspireret af de bedste facilitatorer og indlæg fra eksperter.
Du får kontinuerlig faglig udvikling, som sikrer, at du er på forkant med det, der venter forude.
Gennem sparring med andre i lignende positioner får du mulighed for at benchmarke med ligesindede samt trykteste mulige udviklingstanker og scenarier. Alle emner vil være højaktuelle ud fra medlemmernes egne cases eller forsyningssurveys.

Netværket er et fortroligt rum med max. 15 deltagere.

Netværksmøde nr. 1 (fysisk) den 25. august 2022

Strategisk navigering i krydsfeltet mellem fællesskabets og selskabets interesse
Her stiller vi skarpt på formandens rolle som brobygger mellem ejeren og andre eksterne interessenter på den ene side og selskabet på den anden, set i forhold til de aktuelle udviklingstendenser i forsyningssektoren. Vi kommer ind på, hvordan selskabet agerer og positionerer sig i forhold til bæredygtighed og den grønne omstilling, byudvikling og andre kommunale udviklingsplaner, social ansvarlighed mv. Forsyningsvirksomhederne er ofte et af de stærkeste kort en kommune har, når der skal sættes ind med konkrete og synlige initiativer på bæredygtighed – og samtidigt er forsyningen en selvstændig aktør uden for den kommunale forvaltning og med delvist egne succeskriterier.

Netværksmøde nr. 2 (virtuelt) den 6. oktober 2022

Bestyrelsestrends og Corporate Governance-nyheder
På dette møde vil vi komme ind på udviklingstendenser inden for bestyrelsesarbejdet. Vi zoomer ind på de største og nyeste trends inden for bestyrelsesarbejdet og governance, og hvordan de kan eller bør tages ind og påvirke bestyrelsesarbejdet i forsyningssektoren i dag og fremover.

Netværksmøde nr. 3 (fysisk) den 8. december 2022

Bestyrelsesledelse og parløbet med direktionen
På dette møde zoomer vi ind på formandens ledelsesrolle, dels i forhold til den samlede bestyrelse, dels rolle- og ansvarsfordelingen i det værdiskabende samarbejde med direktionen. Vi vil komme ind på emner som det personlige lederskab, ledelse af bestyrelsen og af mødet, coaching af direktionen og kontrollen med samme etc.

Netværksmøde nr. 4 (virtuelt) den 9. februar 2023

Bestyrelsestrends og relevante bestyrelsesværktøjer
Emner på dette møde kan være kompetence-afdækningsværktøjer, bestyrelsesevalueringsmetoder, bestyrelsesrapportering koblet med strategien etc.

Netværksmøde nr. 5 (fysisk) den 13. april 2023

Bestyrelsens rolle i strategiudviklingen
Her stiller vi skarpt på, hvordan strategiprocesser orkestreres, så strategien fremstår som et fælles produkt mellem bestyrelsen og direktionen og som et effektivt svar på selskabets udfordringer og muligheder. Vi kommer ind på relevante strategimodeller og -metoder i forhold til forsyningsverdenen, og herunder specielt hvilke forhold bestyrelsesformanden skal være opmærksom på i forbindelse med tilrettelæggelse af strategiprocesserne. Strategiarbejdet i forsyningsvirksomheder er en særlig disciplin. Det er præget af stor stabilitet i omgivelser og vilkår, da ejere, kunder og ydelser stort set er faste parametre. Samtidigt er der et væsentligt element af foranderlighed og uforudsigelighed, når de reguleringsmæssige rammer hurtigt kan skifte retning eller nye teknologier betyder nye muligheder og udfordringer.


Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Jørgen Ulrik Jensen

Jørgen Ulrik Jensen er partner og bestyrelsesformand i Pluss. Jørgen Ulrik rådgiver offentlige virksomheder inden for governance, strategi og ledelse. Han står bag initiativet Dagens Dagsorden, et forum for offentlige bestyrelser, og ligeledes bistår han løbende mange bestyrelser med evaluering og kompetenceudvikling.

Møleleder

Tonny Johansen

Tonny Johansen er managing partner i Pluss. Tonny har mere end 25 års erfaring med ledelses-, strategi-, og organisationsudvikling. En af hans kernekompetencer er at bistå både private og offentlige organisationer med bestyrelses- og ledelsesrådgivning.