Ledelse & bestyrelse

Bestyrelseskursus for kommunale forsyningsselskaber

Eksklusivt kursus for kommunale bestyrelser til 20’ernes udfordringer i forsyningssektoren

På kurset for bestyrelser får du overblik over alt det vigtigste i bestyrelsesarbejdet og får lov at prøve kræfter med virkelighedens udfordringer i et dilemmaspil.
 
Kurset tilbyder et 360 graders perspektiv på forsyningsbestyrelsens opgaver, udfordringer og relationer. Kurset vil tage afsæt i en vekselvirkning mellem teori og praksis med en indholdsmæssig hovedstruktur over tre overordnede temaer:
- Tema 1: De styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet
Med fokus på de regulatoriske forhold, der kendetegner forsyningssektoren, forsyningsbestyrelsernes samfundsmæssige rolle, ejerdialogen med kommunen, bestyrelsens opgaver og ansvar, styringsredskaber (ejeraftale, vedtægter, forretningsorden mv.), samt spørgsmål vedrørende habilitet, tavshedspligt mv.

- Tema 2: Værdiskabende bestyrelsesarbejde og -samarbejde
Med fokus på samspillet og arbejdsdelingen med den daglige ledelse, bestyrelsens organisering, herunder bestyrelsesledelse og formandens rolle, det effektive bestyrelsesmøde, bestyrelsen som et arbejdsfællesskab og de gruppesociale dynamikker i samarbejdet, samt introduktion til vigtige bestyrelsesværktøjer.

- Tema 3: Bestyrelsens strategiske ageren og samarbejde.
Med baggrund i en introduktion til de generelle udviklingstendenser i forsyningssektoren inviteres deltagerne til en dialog om de strategiske drøftelser og overvejelser, der skal på dagsordenen i de enkelte selskabsbestyrelser. Der vil være fokus på vilkårene for strategiarbejde i et forsyningsselskab, herunder med vægt på bestyrelsens rolle og funktion i forhold til strategilægning, opfølgning på strategi, økonomistyring og strategisk risikostyring.
 
De tre moduler giver sammen med Kodeks for god Selskabsledelse i forsyningssektoren niveauet for den fælles referenceramme, som det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaber ret hurtigt tilegner sig, når de starter i bestyrelsen. Introduktion til disse i temaer i et forum med både erfarne og nye bestyrelsesmedlemmer vil give de nye bestyrelser en flyvende start.
 
Er kurset noget for dig?
Kurset retter sig mod såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer. Det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet. På kurset drøftes det formidlede i forhold til egen praksis.
 
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Dansk fjernvarme og DANVA. Dansk Fjernvarmes medlemmer tilmelder sig her på siden. DANVAs medlemmer tilmelder sig via DANVAs hjemmeside.
 

Program dag 1

09.30 Velkomst og introduktion
V/ DANVA, Dansk Fjernvarme og Pluss
 
10.30 Pause
 
10.45 En selskabsbestyrelses formelle rolle og ansvar
v/ Horten
• Selskabsloven og selskabsformer
• Styringsdokumenter
• Bestyrelsens ansvar og pligter
• Habilitet og tavshedspligt
 
12.30 Frokost
 
13.15 Det værdiskabende bestyrelsesarbejde
V/ Pluss
• Bestyrelsens rolle og funktion i værdiskabelsen
• Organisering af bestyrelsesarbejdet
• Ledelsen af bestyrelsen
• Gennemgang af nyttige bestyrelsesværktøjer og -metoder
 
14.30 Pause – snacks
 
14.45 Dilemmaspil om den samarbejdende bestyrelse
V/ Pluss
Spillet tilbyder en neutral øvebane til håndtering af praksisnære, stra-tegiske dilemmaer, som deltagerne vil opleve i bestyrelsesarbejdet.
Deltagerne bliver både sat over for dilemmaer, som de skal løse, ud-sagn, som giver anledning til refleksioner og diskussioner, og endelig vil der også være opgaver, der vil trække på smilebåndet.
 
16.15 Kaffe
 
16.30 Bestyrelsens samarbejde med ledelsen
V/ En erfaren direktør fra forsyningssektoren sammen med Pluss
• Sparring og evaluering af direktionen – hvordan spiller bestyrelsen direktøren stærk
• Direktørens understøttelse af bestyrelsen
• Tilpasning af bestyrelses-, formands- og direktørprofiler
• Drøftelse af cases omhandlende krydsfeltet mellem bestyrelse og daglig ledelse
 
17.30 Opsamling på dagen
 
18.30 Middag på hotellet

Program dag 2

 
08.30 Forsyningsselskabernes rolle i samfundet
V/ Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme, Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA
• Samfundets forsyningsstrategi nu og i fremtiden
• Tal og fakta om sektoren
• Regulering af sektoren nu og i fremtiden
• Centrale temaer for forsyningsselskaber i 20’erne
• Brancheorganisationernes fokusområder
 
10.00 Pause

10.15 Forsyningsselskabernes rolle i kommunerne
V/ Direktør Laila Kildesgaard, KL og borgmester
• Ejerstrategien som styrings- og dialogværktøj
• Bestyrelsens løbende samspil med ejeren
 
Sådan samvirker vi med vores forsyningsselskab
• Sammen om udvikling af ejerstrategien
• Kommunens forventninger til dialogen med bestyrelsen
• Håndtering af øvrige samarbejdsflader mellem kommunen og selskabet
 
12.00 Frokost
 
12.45 Forsyningssektoren anno 2030 – mulige udviklingsscenarier
V/ Pluss
• Teknologisk Organisatorisk og Styringsmæssigt
 
13.15 Dilemmaspil om bestyrelsens og selskabernes strategiske handlemuligheder
V/ Pluss
Deltager bliver sat over for strategiske dilemmaer, der taler direkte ind i forsyningssektorens udfordringer de kommende år. De drøfter dilemmaerne med fokus på bestyrelsens rolle i strategiudvikling og håndtering af de løbende strategiske beslutninger Pluss
 
14.15 Bestyrelsens rolle i forhold til strategilægning og -opfølgning
V/ Pluss
• Strategi og kultur
• Det strategiske handlerum for et forsyningsselskab
• Tilrettelæggelse af strategiprocesser
• Ledelses- og økonomirapportering
 
15.00 Kaffe og opsamling
V/ DANVA/Dansk Fjernvarme og Pluss
• ”Bogføring” af indsigter
• Evaluering
• Uddeling af kursusbeviser
 
15.30 Farvel og tak for denne gang

Program webinar

Det fysiske 2 dages-kursus suppleres af et webinar af 2,5 times varighed.
 
15.00 Velkomst

15.05 Introduktion til bestyrelsens tilsyn med økonomi og lovgivning
• Økonomisk styring set i et bestyrelsesperspektiv
• Risikostyring
• Større investering og finansiel strategi
• Bundne krav til rapporteringen qua lovgivningen

16.30 Pause

16.35 Q&A i forlængelse af bestyrelseskurset
Deltagerne opfordres inden webinaret at fremsende konkrete spørgsmål eller at påpege områder, som de efterfølgende har oplevet et behov for at få uddybet Pluss
 
17.25 Farvel og tak for i dag
 

Rabat ved flere deltagere fra samme selskab

Deltagerprisen er kr. 8.500,- ekskl. moms pr. deltager for de første 4 medlemmer af en bestyrelse, herefter er prisen kr. 5.900,- ekskl. moms pr. deltager for de resterende medlemmer.
I praksis skal alle deltagere tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab.

Ophold er inkluderet i kursusprisen

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.