Ledelse & bestyrelse

Bestyrelsens økonomiske ansvar

Indflydelse er godt, men ved du også, hvilket ansvar du har i bestyrelsen? Vi klæder dig på til at forstå den centrale økonomi - og til at fange faresignalerne.

Deltagerne får en grundlæggende forståelse for de regnskabsmæssige sammenhænge og overblik over de lovgivningsmæssige forhold, der skal overholdes i forhold til budget, prisregnskab og årsrapport.

Deltagerne får viden om de økonomiske forhold, som bestyrelsen skal tage stilling til, således at der opnås viden om ansvar og arbejdsområder, herunder nøgletal, investeringsplanlægning samt faresignaler i regnskabet. Deltagerne vil desuden få viden om den økonomiske kontrol af regnskabet, herunder revisionspåtegning osv.

Yderligere vil deltagerne kunne styrke det bestyrelsesmæssige netværk. Og slutteligt er målet, at deltagerne kan skrive under på regnskabet med ro i sindet! 

På kurset lærer du om
• Bestyrelsens opgaver økonomiske ansvar
• Økonomiske begreber og regnskabsforståelse
• Lovgivning
• Løbende opfølgning og økonomirapportering
• Investeringsbudgetter/-planlægning
• Budget og tariffer
• Prisregnskab og årsregnskab
• Bestyrelsesmødernes indhold og planlægning
• Status på branchens udvikling og ny regulering 

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, der er bestyrelsesmedlem i et varmeselskab, uanset selskabsform.

Program

Der er kaffe fra kl. 14.45

15.00 Velkomst og præsentation
• Bestyrelsens økonomiske ansvar
• Dit ansvar i de forskellige selskabsformer
• Økonomiske begreber
• Overblik over lovgivningen
• Værktøjer

Praktisk øvelse

Løbende budgetopfølgning giver de bedste anmeldelser!
• Anmeldelsesbekendtgørelsen
• Forudsætninger, der skal være til stede for at indregne nødvendige udgifter i henhold  til varmeforsyningsloven
• En effektiv budgetopfølgning sikrer overblik og anmeldelser til tiden

18.00 Smørrebrød

18.40 Budget og priser hænger altid sammen – hvordan sikres denne sammenhæng?
• Kostægte tariffer – Dansk Fjernvarmes tarifvejledning
• Afgørelserne lægges frem som bilag
 
Sammenhængen mellem prisregnskab og årsregnskab
Hvilke afstemninger skal laves, og hvilke forhold skal du som bestyrelsesmedlem være opmærksom på?

Bestyrelsesmødernes indhold og planlægning af økonomiske fokusområder i bestyrelsen hen over året

Effektivt bestyrelsesarbejde med udgangspunkt i lovgivningen og i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”
 
20.30 Status på ”fremtidig regulering”
Herunder hvilke krav stiller det til bestyrelsen.
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

21.15 Afslutning og evaluering

21.30 Tak for i dag 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jytte Rabæk Schmidt

Kursusleder

Jytte Rabæk Schmidt

Jytte Rabæk Schmidt er indehaver af MVR Consult og arbejder som proceskonsulent og underviser og har stor erfaring med bl.a. økonomi, reguleringslovgivning, bestyrelsesarbejde og proces – og projektledelse. Jytte har undervist hos Dansk Fjernvarme i mange år.