Ledelse & bestyrelse

Afgifter på fjernvarmeområdet

Ved du, hvordan du skal forstå afgiftsgrundlaget på fjernvarmeområdet eller har du brug for at blive opdateret på, hvordan det er skruet sammen, så er dette kursus noget for dig.

På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan samspillet er mellem de juridiske og de tekniske forhold, samtidig med at du bliver undervist i, hvordan du skal implementere lovgivningen. 

Du får redskaber til at gøre tingene rigtigt første gang og forstå, hvorfor afgifterne skal beregnes på den måde, som du gør. Derudover bliver du klædt på til at beregne og kvalificere tallene, når jeres anlæg ændrer sig, eller når I begynder at købe varme fra andre produktionsenheder.

På kurset lærer du om

  • viden om afgiftsgrundlaget, herunder hvordan ændringer i anlægget kan have indflydelse på afgiftsforholdene
  • indsigt i Skats juridiske afgiftsregler på fjernvarmeområdet set ud fra et teknisk udgangspunkt
  • forståelse for hvordan du kan kvalificere afgifterne inden de indberettes til Skattestyrelsen
  • viden om, hvordan samspillet mellem medarbejdere inden for det tekniske og det økonomiske område kan optimeres
  • anvendelsen af Dansk Fjernvarmes regneark for afgiftsgodtgørelse og refusion

Alle kursister opfordres forud for kurset til at besvare et spørgeskema over, hvilke anlæg og brændsler der anvendes, så undervisningen kan tilrettes mest muligt efter kursisterne behov. Derudover bliver der i undervisningen anvendt cases fra fjernvarmebranchen.

Er kurset noget for dig?
Kurset henvender sig til tekniske ledere eller driftsledere på decentrale kraftvarmeanlæg og/eller selskaber, der producerer varme og elektricitet til egetforbrug og videresalg. 

Program

Der er morgenkaffe og brød fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Afgiftsgrundlaget – det juridiske grundlag

10.30 Pause

10.45 Hvordan beregnes og kvalificeres afgifterne, inden de indberettes til Skattestyrelsen

12.00 Frokost

12.45 Gennemgang af Dansk Fjernvarmes regneark omkring afgiftsgodtgørelse
v/  Lars Hansen, Fjernvarme Fyn og Tine Skovlund, Dansk Fjernvarme

13.45 Pause

14.00 Hvordan arbejder Dansk Fjernvarme med at præge afgiftssystemet, og hvordan anvendes Dansk Fjernvarmes vejledning om afgifter
v/ Tine Skovlund, Dansk Fjernvarme

14.30 Kaffe og kage

14.50 Nyeste viden indenfor afgiftslovgivningen for varme- og elproduktionsanlæg samt overskudsvarme

15.15 Evaluering

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Lars Hansen

Underviser

Lars Hansen

Lars Hansen er ansat ved Fjernvarme Fyn, hvor han bl.a. er ansvarlig for virksomhedens opgørelsesgrundlag for afgifter. Han har tidligere været ansat ved Skat, hvor han har arbejdet med afgiftsområdet for fjernvarmeselskaberne.

Underviser

Tine Skovlund

Tine Skovlund arbejder som økonomisk konsulent ved Dansk Fjernvarme, og arbejder bl.a. med økonomisk regulering, indtægtsrammer, økonomiske analyser, energiafgifter m.m.