Ledelse & bestyrelse

Økonomi for ledere

Hvad er dit økonomiske ansvar i forhold til bestyrelsen og hvordan sikrer du den bedste rapportering til bestyrelsen? Brug en dag i selskab med ligesindede og få fod på varmeforsyningslovens prisbestemmelser, hvordan du udarbejder et budget og beregner korrekte tariffer.

På kurset får du, som leder eller mellemleder i et varmeselskab, indblik i dit økonomiske ansvar og et overblik over dine ledelsesmæssige fokuspunkter. 

Kurset giver dig en grundig indføring i sammenhængen mellem budgettet og tariffer, med afsæt i varmeforsyningslovens prisbestemmelser.

Du vil få inspiration til brugen af Dansk Fjernvarmes værktøjer.

Efter kurset har du opnået en grundlæggende viden om de økonomiske fokuspunkter, som en leder bør have, herunder varmeforsyningslovens prisbestemmelser, udarbejdelse af budget og sammenhæng til tariffer samt rapportering til bestyrelsen.

På kurset lærer du om
• Ledelsens økonomiske ansvar
• Løbende budgetopfølgning giver de bedste anmeldelser!
• Budget og priser hænger altid sammen – hvordan sikres denne sammenhæng?
• Fra budget og regnskab til priseftervisning
• Ledelsesmæssige fokuspunkter, herunder bestyrelsesrapportering
• Inspiration til brug af Dansk Fjernvarmes værktøjer og Forsyningstilsynets hjemmeside

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, der er leder eller mellemleder i et varmeselskab uanset størrelsen.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Ledelsens økonomiske ansvar
• Ansvar i forhold til bestyrelsen
• Økonomiske begreber
• Varmeforsyningslovens prisbestemmelser

11.00 Praktisk øvelse

11.30 Løbende budgetopfølgning giver de bedste anmeldelser!
• Forudsætninger der skal være til stede for at indregne nødvendige udgifter i henhold til varmeforsyningsloven
• En effektiv budgetopfølgning sikrer overblik og anmeldelser til tiden

12.00 Frokost

12.45 Budget og priser hænger altid sammen – hvordan sikres denne sammenhæng?
• Kostægte tariffer – Dansk Fjernvarmes tarifvejledning
• Status på effektivisering i fjernvarmesektoren
• Afgørelser fra ankenævnet – aftalegrundlaget med kunderne
v/ Dansk Fjernvarme
                             
14.00 Fra budget og regnskab til priseftervisning
• Årets ”økonomiske hjul”
• Konkrete idéer til løbende bestyrelsesrapportering
• Sammenhængen mellem prisregnskab og årsregnskab
• Investerings- og henlæggelsesplaner
• Præsentation af regnearksmodel

14.30 Kaffe og kage

14.45 Ledelsesmæssige fokuspunkter
• Planlægning af ledelsesindsatsen
• Samarbejde og aftaletalebrev med revisor
• Dansk Fjernvarmes standardkontoplan
• Benchmarking
                           
 15.30 Inspiration til brug af Dansk Fjernvarmes værktøjer og Energitilsynets hjemmeside
• Hjemmesider
• Statistik, nøgletal mv.

15.45 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for denne gang 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jytte Rabæk Schmidt

Kursusleder

Jytte Rabæk Schmidt

Jytte Rabæk Schmidt er indehaver af MVR Consult og arbejder som proceskonsulent og underviser og har stor erfaring med bl.a. økonomi, reguleringslovgivning, bestyrelsesarbejde og proces – og projektledelse. Jytte har undervist hos Dansk Fjernvarme i mange år.