Webinar

Køb optagelse: Webinar om fjernvarmebrevet til borgerne fra kommunerne

Har du brug for viden om kommunernes fjernvarmebrev til borgerne og gode råd til lavpraktiske løsninger, så vær med på dette webinar.

Webinaret blev afholdt den 10. november 2022. Du kan købe adgang til optagelsen i en begrænset periode. Prisen er 495 kr. ekskl. moms. Send en mail til tilmelding@danskfjernvarme.dk.

Da Regeringen i forsommeren præsenterede Klimaplan for ”Grøn strøm og varme”, stillede Mette Frederiksen en forventning om, at alle borgere med naturgas inden udgangen af 2022 skulle modtage klar besked, om der kommer fjernvarme, og hvornår der kommer fjernvarme.

I skrivende stund lægger kommunerne sidste hånd på deres varmeplaner, der skal lægge fagligt grundlag for udsigterne til fjernvarme. Varmeplanerne kan dog ikke stå alene, da det er fjernvarmeselskaberne, der skal udmønte den kommunale varmeplan og levere fjernvarme til borgerne.

Lokalt samarbejde og dialog er derfor vigtig for at sikre en høj faglig træfsikker varmeplanlægning, så borgene ikke modtager breve, der kan skabe tvivl og bristede forventninger til fremtidens varmeforsyning.

Brevene er bygget op om mulighederne for fjernvarmeforsyning i området. Den største udfordring bliver i områder, hvor der er potentiale for fjernvarme, og hvor det er forventningen, at fjernvarmeselskaberne i 2023 udarbejder projektforslag, der indfrier den kommunale varmeplan.

Brevene kan ikke indeholde link til fjernvarmeselskabernes hjemmeside, men alene link til Energistyrelsens kampagnehjemmesider SparEnergi/NyVarme og Boliganalysen eller en kommunal hjemmeside. Til gengæld indeholder brevene tekst med en generel opfordring til borgerne om at kontakte det lokale fjernvarmeselskab for yderligere information.

Webinaret vil have fokus på at finde gode løsninger, selvom udgangspunktet og rammerne kan være udfordrende, og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs med fokus på nedenstående punkter:
• Klar besked-brevet - fokus på områder med potentiale
• Energistyrelsens kampagnehjemmesider
• Modeller for godt samarbejde mellem kommunen og fjernvarmeselskabet
• Gode råd til lavpraktiske løsninger

På webinaret kan du bl.a. høre:
• Jesper Albér Madvig, specialkonsulent, KL
• Søren Magnussen, seniorkonsulent, Dansk Fjernvarme
• Cases fra kommuner/fjernvarmeselskaber

Du kan læse mere om aftalen mellem KL og regeringen om fremrykket varmeplanlægning samt brevet til borgerne på KL’s hjemmeside.

Er webinaret noget for dig? 
Webinaret henvender sig til varmeplanlæggere og projektledere, der arbejder med fjernvarmeplanlægning og udrulning af fjernvarme. Webinaret kan også være relevant for kommunikationsmedarbejdere.  

Alle deltagere får adgang til en optagelse af webinaret og de viste slides i en måned efter afholdelsen. Så selvom du ikke har mulighed for at deltage i selve webinaret, kan du via din tilmelding se optagelsen på et andet tidspunkt. 
 
Du vil senest én hverdag inden webinarets afholdelse modtage en mail med linket til webinaret samt yderligere vejledning.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før webinaret.

Hvad er et webinar?

Et webinar er et online-kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din PC eller tablet/smartphone. Under webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren via en chat.

Hvordan deltager du i webinaret?

Du deltager i webinaret via din computer eller via din tablet/smartphone. Du skal ikke bruge webcam, men det kan være en fordel at bruge høretelefoner. Hvis lyden/billedet er meget ustabil, kan det være en fordel at tilslutte din PC til en kabelforbindelse i stedet for wifi.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.