Distribution

Renoveringsplaner

Hvordan kan du tilrettelægge løbende renovering, så du tager hensyn til driftssikkerhed og økonomi? Brug en dag hos os, få teorien på plads, og få praktiske planlægningsværktøjer med hjem.

En stor del af fjernvarmeværkernes aktiver er bundet i ledningsanlægget. Ledningsanlægget har desuden en lang levetid (både teknisk og økonomisk). Det er derfor væsentligt at investere korrekt i ledningsanlægget.

Korrekt investering i ledningsanlægget skal sikre, at anlægs- og driftsøkonomien, forsyningssikkerheden samt komfortniveauet optimeres ”her og nu”, samtidig med, at ledningsanlægget fremtidssikres til de næste mange år, til f.eks. udvidelser, næste generations fjernvarme etc.

På kurset bliver du introduceret til værktøjer til renoveringsplanlægning, og der bliver gennemgået konkrete eksempler på renoveringsplaner fra andre fjernvarmeværker. 

Kursets indhold
• Gennemgang af relevant data fra ledningsregistreringen (alder, type, isoleringsklasse etc.) og erfaringsudveksling mellem kursister omkring relevant data i ledningsregistreringen.
• Estimering af restlevetid på ledningsanlægget ved anvendelse af data fra ledningsregistreringen, termografering, måling af alarmtråde, vandspild, antal brud etc.
• Beregning af årlig renoveringsomkostning for at sikre en stabil varmepris og undgå renoveringspukler.
• Inddragelse af hydraulisk og termisk analyse, udvidelsesplaner, eksisterende og fremtidige produktionsanlæg m.v. i renoveringsplanen.
• Udarbejdelse af en renoveringsplan, herunder henlæggelsesplan.
• Praktiske eksempler på renoveringsplaner fra andre fjernvarmeværker.
• Gennemgang af værktøjer til - og øvelser i renoveringsplanlægning (beregning af årlig renoveringsomkostning, samt beregning af mufferenovering vs. almindelig ledningsrenovering) 
• Erfaringsudveksling med de øvrige kursister

Er kurset noget for dig
En renoveringsplan er et dynamisk værktøj, der fungerer på tværs og langs af organisationen. Kurset henvender sig derfor både til ledelsen, der står for den overordnet strategi og planlægning; til produktionsfolkene, der står for drift og optimering af produktionsanlæggene; til ledningsfolkene, der står drift og vedligehold af ledningsnettet.
På kurset veksles der mellem teori, praktiske eksempler, øvelser og erfaringsudveksling.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst, præsentation og introduktion
v/ Søren Hjort Olesen, DFP

09.30 Datagrundlaget inkl. øvelser og pause
v/ Margrethe Kristensen, Softværket

10.55 Pause

11.00 Værdiansættelse af eksisterende ledningsnet inkl. eksempler
v/ Søren Hjort Olesen, DFP

12.00 Frokost

12.45 Erfaringer fra et værk/tanker før renovering
v/ Thomas Byskov, Lemvig Varmeværk

13.30 Effektiv renoveringsplanlægning
 v/ Søren Hjort Olesen

14.00  Kaffe og kage

14.15 Praktisk gennemgang af Dansk Fjernvarmes ”regneark” inkl. øvelser
v/ Søren Olesen, DFP

15.15 Eksempler på renoverings- og henlæggelsesplaner
v/ Søren Hjort Olesen, DFP

15.50 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Søren Hjort Olesen

Kursusleder

Søren Hjort Olesen

Søren Hjort Olesen er ansat som projektchef og civilingeniør hos Dansk Fjernvarmes Projektselskab.