Distribution

Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven, trin II

Har du projektforslag i pipeline, har vi kurset, der klæder dig på til de samfundsøkonomiske beregninger. Hør, hvad der skal til, prøv selv, og få gode tips af de erfarne undervisere.

Ved at deltage i dette kursus bliver du i stand til at kunne foretage og gennemskue simple samfundsøkonomiske beregninger, herunder at forstå forudsætningerne for beregningerne. 

På kursusdagen vil du få mulighed for at gennemføre simple samfundsøkonomiske beregninger, idet kurset vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser.

På kurset lærer du om
samfundsøkonomiske beregninger og øvelser – introduktion 
samfundsøkonomiske beregninger og øvelser – workshop
projektbekendtgørelsen som ramme for investeringer og grøn omstilling
 
Kurset vil være en kombination af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling. Det er en fordel at medbringe egen bærbar pc. 

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der har ansvaret for projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og relevante bekendtgørelser.
Det forudsættes, at du har et vist kendskab til reglerne indenfor området, f.eks. ved at have deltaget på trin I-kurset eller have tilsvarende kvalifikationer. 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Introduktion til samfundsøkonomiske beregninger og øvelser
v/ Jesper Møller Larsen, Aalborg Forsyning A/S

10.15 Kort pause

10.30 Samfundsøkonomiske beregninger og øvelser – workshop

12.00 Frokost

12.45 Opsamling på øvelser og formiddagens workshop
v/ Jesper Møller Larsen, Aalborg Forsyning A/S

14.15 Kaffe og kage

14.30 Projektbekendtgørelsen som ramme for investeringer og grøn omstilling
Dansk Fjernvarmes arbejde med projektbekendtgørelsen.
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

15.10 Afslutning og evaluering

15.30 Tak for i dag

Vi forbeholder os ret til at justere programmet i forhold til eventuel ny politisk aftale, som kan påvirke kursets indhold.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jesper Møller Larsen

Underviser

Jesper Møller Larsen

Jesper Møller Larsen har gennem mere end 15 år undervist i varme- og energiplanlægning i såvel Danmark som udlandet. Gennem sit mangeårige virke som konsulent og senest som chef i et af Danmarks største forsyningsselskaber, har han stor erfaring i udviklingen af sektoren.