Distribution

Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven, trin II

Har du projektforslag i pipeline, har vi kurset, der klæder dig på til de samfundsøkonomiske beregninger. Hør, hvad der skal til, prøv selv, og få gode tips af de erfarne undervisere.

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne foretage og gennemskue simple samfundsøkonomiske beregninger, herunder at forstå forudsætningerne for beregningerne. 

På kursusdagen får deltagerne mulighed for at gennemføre simple samfundsøkonomiske beregninger, idet kurset vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser.

På kurset lærer du om
• Introduktion og ajourføring af varmeforsyningslovgivningens regler omkring projektforslag
• Gennemgang af aktuelle afgørelser fra energiklagenævnet
• Gennemgang af samfundsøkonomiske beregningsmetoder og eksempler
• Praktisk øvelse i udarbejdelse af samfundsøkonomisk beregning

Form
Kombination af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling. Det er en fordel at medbringe egen bærbar pc. 

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der har ansvaret for projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og relevante bekendtgørelser.
Det forudsættes, at du har et vist kendskab til reglerne indenfor området, f.eks. ved at have deltaget på trin I-kurset eller have tilsvarende kvalifikationer. 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.30

10.00 Velkomst og præsentation

10.15 Projektgodkendelser efter varmeforsyningsloven
v/ Helle Qvortrup Bachmann, Energi & Miljø

11.00 Kort pause

11.15 Projektgodkendelser efter varmeforsyningsloven forsat
v/ Helle Qvortrup Bachmann, Energi & Miljø

12.00 Frokost

12.45 Introduktion til samfundsøkonomiske beregninger og øvelser
 v/ Jesper Møller Larsen, Aalborg Forsyning, Varme

13.30 Fortsat – øvelser

14.15 Kaffe og kage

14.30 Opsamling – beregninger og øvelser
 v/ Jesper Møller Larsen, Aalborg Forsyning, Varme

15.45 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jesper Møller Larsen

Underviser

Jesper Møller Larsen

Jesper Møller Larsen har gennem mere end 15 år undervist i varme- og energiplanlægning i såvel Danmark som udlandet. Gennem sit mangeårige virke som konsulent og senest som chef i et af Danmarks største forsyningsselskaber, har han stor erfaring i udviklingen af sektoren.

Underviser

Helle Qvortrup Bachmann

Helle Qvortrup Bachmann er advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Energi & Miljø. Helle har de seneste 5 år arbejdet med reguleringen af bl.a. varmeforsyning, elforsyning og VE. Tidligere har Helle som fuldmægtig ved Energiklagenævnet været sagsbehandler i klagesager vedrørende projektforslag, og i sit nuværende job rådgiver hun bl.a. klienter i sager om varmeforsyningsloven herunder projektbekendtgørelsen.