Distribution

Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven, trin I

Bliv en god varmeplanlægger og få ny inspiration til dit arbejde.

Deltagerne vil, efter endt kursus, kunne udarbejde mindre projektforslag til fremsendelse og godkendelse i kommunen samt have fået en øget forståelse for selve proceduren. Deltagerne vil blive rigtig gode til at være aktive i varmeplanlægningen – et fundament for fremtiden.

Deltagere, der i forvejen udarbejder projektforslag vil blive ajourført med de nye regler indenfor området samt få ny inspiration til udarbejdelsen af projektforslag indenfor tilslutning, netudvidelser og produktionsområdet.

På kurset lærer du om
• Varmeforsyningsloven
• Relevante bekendtgørelser
• Gennemgang af udarbejdelsen af projektforslag
• Øvelser i udarbejdelsen af projektforslag
• Metode/regneark til gennemførelse af nødvendige beregninger
• Nyttige it-værktøjer
• Ajourføring og hvad der er på vej

Form
Kombination af oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling. Der er lagt vægt på at vise gode eksempler på anvendelige og enkle projektforslag. 

Er kurset noget for dig?
Kurset er for medarbejdere fra varmeselskaber, rådgivere m.m., der har ansvaret for projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og relevante bekendtgørelser.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Udarbejdelse af projektforslag
Hvorfor og hvordan?

10.00 Et konkret eksempel på udarbejdelse og ”sagens” gang, myndigheder m.m.
v/ Søren Hjort Olesen, DFP

11.00 Kort pause

11.10 Forudsætninger for udarbejdelse af projektforslag
Herunder de lovgivningsmæssige bindinger.

12.00 Frokost

13.00 Udarbejdelse af samfundsøkonomiske projektberegninger

13.45 Gruppediskussioner om udarbejdelse af projektforslag

Kaffe og kage

14.30 Projektbekendtgørelsen, som ramme for investeringer og grøn omstilling
Dansk Fjernvarmes arbejde med projektbekendtgørelsen
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

15.00 Drøftelse af udfordringer og spørgsmål omkring udarbejdelse af projektforslag

15.30 Afslutning og evaluering

15.45 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jesper Møller Larsen

Underviser

Jesper Møller Larsen

Jesper Møller Larsen har gennem mere end 15 år undervist i varme- og energiplanlægning i såvel Danmark som udlandet. Gennem sit mangeårige virke som konsulent og senest som chef i et af Danmarks største forsyningsselskaber, har han stor erfaring i udviklingen af sektoren.