Distribution

Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven, trin I

– Bliv en god varmeplanlægger og få ny inspiration

Målgruppe
Medarbejdere fra varmeselskaber, rådgivere m.m., der har ansvaret for projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og relevante bekendtgørelser.

Formål
Deltagerne vil, efter endt kursus, kunne udarbejde mindre projektforslag til fremsendelse og godkendelse i kommunen samt have fået en øget forståelse for selve proceduren. Deltagerne vil blive rigtig gode til at være aktive i varmeplanlægningen – et fundament for fremtiden.

Deltagere, der i forvejen udarbejder projektforslag vil blive ajourført med de nye regler indenfor området samt få ny inspiration til udarbejdelsen af projektforslag indenfor tilslutning, netudvidelser og produktionsområdet.

Indhold

• Varmeforsyningsloven
• Relevante bekendtgørelser
• Gennemgang af udarbejdelsen af projektforslag
• Øvelser i udarbejdelsen af projektforslag
• Metode/regneark til gennemførelse af nødvendige beregninger
• Nyttige it-værktøjer
• Ajourføring og hvad der er på vej

Form
Kombination af oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling. Der er lagt vægt på at vise gode eksempler på anvendelige og enkle projektforslag. 

Underviser
Jesper Møller Larsen, Aalborg Varme A/S

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Udarbejdelse af projektforslag
Hvorfor og hvordan?

10.00 Et konkret eksempel på udarbejdelse og ”sagens” gang, myndigheder m.m.
v/ Torben Hjort Pedersen, Vejen Varmeværk a.m.b.a.

11.00 Kort pause

11.10 Forudsætninger for udarbejdelse af projektforslag
Herunder de lovgivningsmæssige bindinger.

12.00 Frokost

13.00 Udarbejdelse af samfundsøkonomiske projektberegninger

13.45 Gruppediskussioner om udarbejdelse af projektforslag

Kaffe & kage

14.45 Drøftelse af udfordringer og spørgsmål omkring udarbejdelse af projektforslag

15.30 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for i dag

 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.