Distribution

Planlægning og projektering, trin III

Lever jeres etablering af vejene op til kravene, når I har været i jorden? Vejene er fokus her på trin III, hvor du bliver dus med 'Ledningspakken' og lærer, hvordan I håndterer den i praksis.

Målgruppe
Alle, der arbejder med ledningsnettet og gerne vil have og bidrage til erfaringsudveksling i emnet.

Medarbejdere beskæftiget med anlæg og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger. 

Deltagerne kan med fordel have gennemgået trin I- og trin II-kurserne eller have tilsvarende kvalifikationer.

Formål
Deltagerne får et overblik over ledningspakken, der med udgangspunkt i vejlovgivningen spænder over standardvilkår for etablering af ledninger i jord, DS-normer og vejregler for retablering.

Ledningspakken udgør det grundlæggende regelsæt for ledningsarbejder i veje og anvendes af både vejmyndigheder, ledningsejere og entreprenører. Både standardvilkår og DS-normen for etablering af ledningsanlæg i jord er nyligt opdaterede. 

Deltagerne sættes i stand til at sikre kvaliteten af vejene under og efter ledningsarbejdet og bliver således i stand til at vurdere, om opgravning og etablering er udført forkert og/eller mangelfuldt i henhold til reglerne.

Indhold
• Ledningspakken
• Afstivning
• Oplukning og opgravning
• Materialer
• Tilfyldning
• Komprimering
• Materiel
• Kontrol og lukning
• Praktiske øvelser

Form
Kurset gennemføres ved en vekslen mellem oplæg, diskussioner og gruppeopgaver. Derved levendegøres undervisningen, og deltagerne får lejlighed til at udveksle erfaringer fra deres praktiske hverdag. 

Underviser

Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet

 

Program – dag 1

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Præsentation, praktiske oplysninger og gennemgang af kompendiemateriale 

10.00 'Ledningspakken' – de landsdækkende regler for ledningsarbejder 
• Hvorfor er den kommet? 
• Hvad skal vi med den? 
• Hvem skal følge den? 

Ledningspakken består af: 
• Vejlovsændring, §73 – §79 den 27. december 2014 
• Standardvilkår for udførelse af ledningsarbejder i og over veje, december 2011 
• DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, 19. november 2012 
• Vejregel, Udbudsforskrifter for ledningsgrave, december 2008 
• Folderen ”Rigtig retablering!” 

12.00 Frokost 

12.45 Forudsætninger for ledningsarbejdet
Forundersøgelser. Projektering. Prøvegravninger. Genbrug af opgravede materialer. Fastlæggelse af tracé. Forurenet jord. Vandproblemer. Bygnings- og vejsyn. Afspærring. Indretning af arbejdsplads. 

14.00 Oplukningsmetoder i veje, fortove og parkarealer
Afstivning af grave og sidefyldning. Deponering af asfalt og fliser. Opgravning af befæstelse og råjord. Gennemgang af forskrifter for sand-, grus- og stenmaterialer, herunder specielt materialet til vejbygning og brolægning. Jordartsbedømmelse. Fremmede ledninger. Hvem skal flytte for hvem, og hvordan tackles problemet? Alternative gravemetoder og gennempresninger/underboringer.

15.30 Opgaver i dagens lektioner

16.00 Gennemgang og diskussion af opgaver

17.00 Tak for i dag – og derefter indkvartering på hotellet

19.00 Middag på hotellet

Der indlægges pauser efter behov.

Program – dag 2

08.30 Valg af komprimeringsudstyr, hjælpemidler, tommelfingerregler 

09.00 Udførelse af komprimering, vandindhold, lagtykkelser, antal overkørsler

11.00 Tilfyldning og lukning med asfalt/lægning af fliser

12.00 Frokost 

12.45 Materialeanalyser, komprimeringskontrol, kontrolskemaer, accept-kriterier

13.30 Opgaver i dagens lektioner

14.30 Gennemgang og diskussion af opgaver

15.00 Afslutning og evaluering

15.15 Tak for denne gang

Der indlægges pauser efter behov.

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.