Distribution

Planlægning og projektering, trin I

Få et godt overblik over, hvordan du planlægger anlægsarbejde. Hvad skal du tage højde for, og hvilke andre parter skal du inddrage i processen?

Deltagerne sættes i stand til at planlægge gennemførelsen af et anlægsarbejde. Deltagerne får desuden viden om de forhold, der skal inddrages i planlægningen og gennemførelsen af ledningsanlæg, herunder samspillet med myndigheder, andre ledningsejere og øvrige berørte parter. 

Endvidere får deltagerne gennem praktiske øvelser kendskab til indberetninger via LER og VIRK. 

På kurset lærer du om
• Ledningsplacering
• Planlægning af udførelsen
• Myndighedskontakt
• Vejloven, DS 475
• Etablering af ledningsanlæg i jord, EN 13491
• Andre relevante normer og standarder
• Gravetilladelser
• Miljøforhold og sikkerhedsbestemmelser
• Afspærringer og afmærkninger
• Arbejdsmetoder
• Information til fjernvarmekunder

Form
Undervisningen vil være dialogbaseret med stor vægt på praktiske eksempler og erfaringsudveksling. 

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, der beskæftiger dig med med anlæg og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger, herunder tilsynet. 
Efter gennemførelses af planlægning og projektering, trin I, er der mulighed for at deltage på planlægning og projektering, trin II. Du kan læse mere om kurset, og tilmelde dig her.

Program – dag 1

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00.

09.30 Velkomst og præsentation

09.50 Indledende myndighedskontakt, normer og standarder

10.50 Pause

11.00 Forundersøgelser, mulige arbejdsmetoder

12.15 Frokost

13.00 Øvelse inkl. opsamling

14.00 No Dig og underboringer
v/ Jim Valentin, Østergaard A/S

15.00 Kaffepause 

15.15 Tilladelser og godkendelser

16.30 Afrunding af dagen

16.45 Tak for i dag – herefter indkvartering på hotellet

18.00 Middag på hotellet


Program – dag 2

08.30 Opsamling og erfaringsudveksling

09.00 Bygherrens ansvar og pligter

10.00 Pause

10.15 Afmærkning

10.45 Øvelse inkl. opsamling

12.00 Frokost

12.30 Andre ledningsejer (LER)

13.00 Information og kommunikation

13.30 Afslutningsdialog

13.50 Afslutning og evaluering

14.00 Tak for denne gang

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret samt morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Karina Dalsgaard Thomsen

Underviser

Karina Dalsgaard Thomsen

Karina Dalsgaard Thomsen arbejder som projektleder med fokus på infrastruktur ved MOE, rådgivende ingeniører.

Foto på vej

Underviser

Helle Madsen

Helle Madsen arbejder som projektleder i Ledningsafsnittet ved Aalborg Forsyning, Varme A/S. Tidligere har hun været rådgiver i Energi og Fjernvarme ved Rambøll.