Administration, jura & økonomi

Konverteringsprojekter fra A til Z

Lær om alle arbejds- og beslutningsprocesserne ved et konverteringsprojekt. Bliv klogere på hvilke skridt der er i projekterne og hvilke beslutninger der skal tages, og ikke mindst hvornår de skal tages.

Undervejs i et konverteringsprojekt er der mange forskellige aspekter, der skal tages højde for, og mange små og store beslutninger, der skal træffes. Kurset vil give dig et overblik over disse mange aspekter og nødvendige beslutninger.

På kurset vil du få gennemgået de mange trin i et konverteringsprojekt. Det er lige fra den første idé, over beslutningen om at gennemføre og til den endelige gennemførelse af projektet.

Du vil blandt andet få viden om det beslutningsgrundlag, du skal være med til at fremskaffe, for at bestyrelsen i fjernvarmeselskabet kan træffe beslutninger om konvertering.
 
Kurset vil tage dig igennem alle skridt inden for:

• Indledende planlægning
• Dialog med ambassadører i området.
• Markedsføring
• Kontakt til kommune
• Økonomi i projektet
• Sammensætning af priser/rabatter mv.
• Etablering og overordnet udbud af projektet
• Afslutning af projektet
 
På kurset vil der også være gruppearbejde, hvor du har rig mulighed for at dele og høre erfaringer fra andre fjernvarmeselskaber.

Både fysisk og online undervisning i samme kursus
Kurset er opdelt i to trin. Det fysiske kursus foregår i Fjernvarmens Hus i Kolding som et heldagskursus. Dertil er der online undervisning af samlet 2 timers varighed, hvor vi både snakker mere detaljeret om overgangen fra projektering til fysisk udrulning af ledningsnettet i konverteringsområdet og vender de områder/problemstillinger, som I deltagere på heldagskurset har ønsket at høre mere om. I har som deltagere dermed god mulighed for at påvirke indholdet på dette afsluttende online forløb.

Er kurset noget for dig?
Kurset henvender sig til dig, der er driftsleder, projektleder eller bestyrelsesmedlem, og som skal arbejde med et konverteringsprojekt, og hvor du ønsker at få overblik over alle arbejds- og beslutningsprocesserne.

Program - Kursus dag

09.15 Velkomst og præsentation
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras

09.20 Opstart af et konverteringsprojekt og beslutningsprocesser i opstartsfasen
Hvordan startes konverteringsprojekter op?
Hvilke beslutninger skal driftsleder og bestyrelse tage i opstartsfasen?
• Hvilke prismodeller vil man gøre brug af for at sikre høj tilslutning?
• Hvordan passer produktionskapaciteten i forhold til konverteringsprojektet?
• Hvilke services vil man tilbyde kunderne?
• Andre strategiske overvejelser.
Overblik over bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi i samarbejde med rådgivere.
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras

10.30 Gruppearbejde med snak om opstartsfasen ved et konverteringsprojekt
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras

11.00 Samarbejde med kommunen
Kommunen kan være en vigtig samarbejdspartner for konverteringsprojektet. Hvordan får man opbygget dette samarbejde?
Hvordan skal kommunen assistere konverteringsprojektet?
v/ Nina Marie Holmboe, Dansk Fjernvarme, Søren Magnussen, Dansk Fjernvarme

11.30 Projektgodkendelse i kommunen og ansøgning om tilskud
Udarbejdelse af projektforslag til kommunal godkendelse
Vurdering af behov for tilskud til konverteringsprojektet
Afklaring af forventninger med Evida
Endelig godkendelse af projektforslag i kommunen
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras

12.00 Frokost

12.45 Markedsføring af konverteringsprojektet
Hvilke kanaler skal man kommunikere ud i?
Hvor meget vil selskabet selv stå for markedsføring, salg og kundekontakt, og hvor meget vil man
få et firma til at ordne?
Markedsføringsmateriale
Ambassadørers roller som sælgere af projektet
Afholdelse af borgermøder
v/ Majbritt Brandstrup Fegar, FIF Marketing

13.30 Gruppearbejde om markedsføringen
v/ Majbritt Brandstrup Fegar, FIF Marketing

14.00 Praktisk eksempel fra Haderslev Fjernvarme
Haderslev Fjernvarme er netop i gang med at konvertere 3.000 husstande
Hør om deres overvejelser og beslutninger undervejs i deres projekt
v/ Peter Skovsgaard, Haderslev Fjernvarme

14.45 Overordnet gennemgang af udbud oaf konverteringsprojektet og fysisk etablering
Hvordan går man fra projektfasen til etableringsfasen?
Hvilke opgaver skal i udbud i forbindelse med konverteringsprojektet?
Har man afsat nok arbejdskraft til udrulning og kundekontakt?
Hvilken ’pakkeløsning’ skal man tilbyde kunden ved etablering af fjernvarmen?
Samarbejde med VVS’ere.

Ovenstående vil også blive nærmere gennemgået på online undervisning.
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras.

15.15 Opfølgning på dagen
Hvilke spørgsmål sidder deltagerne tilbage med?
Hvilket emne skal yderligere uddybes i online undervisningen?
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras.

15.45 Afslutning og evaluering
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras.

16.00 Tak for i dag

Der vi blive indlagt pauser i løbet af dagen.

Program - Online undervisning

10.00 Detaljeret gennemgang af den fysiske udrulning af ledningsnettet i konverteringsområdet
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras

10.50 Kort pause

11.05 Opfølgning på det fysiske kursus
Vi gennemgår de områder/spørgsmål, deltagerne i kurset d. 30. september ønskede mere information om.
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, Niras

12.00 Afslutning og tak for denne gang

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer. 

 
Anders Jespersen

Mødeleder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.

Underviser

Bettina Skjoldborg

Bettina Skjoldborg er ansat hos NIRAS som gruppeleder og fagspecialist. Hun har arbejdet som rådgiver for fjernvarmeværker i over 20 år bl.a. omkring  strategiskplanlægning, projektplanlægning og myndighedsbehandling.