Temadag

Afholdt: Fasthold tilslutningsprocenten i konverteringsprojektet

Kom til eftermiddagsmøde og hør, hvad der skal og kan gøres for at fastholde de nye kunder, så de ikke springer i målet under udrulning af jeres konverteringsprojekt.

Eftermiddagsmødet blev afholdt i Ringsted, Lyngby, Kolding og Aars i november og december 2022.

At få en tilstrækkelig tilslutningsprocent i sit konverteringsprojekt er én ting – at fastholde den kan være en mindst lige så stor udfordring. Der er nemlig mange alternativer, som trækker i forbrugeren, mens de venter på fjernvarmen.

Med tårnhøje energipriser kan fjernvarmen måske føles som en nem og hurtig løsning for en desperat forbruger. Men det er bare ikke altid tilfældet – for fjernvarmeprojekter tager tid. Og igennem al den tid, forbrugeren venter på fjernvarmen, kræver det, at tilslutningsprocenten til projektet forbliver høj, hvis ikke projektet skal udhules. 

Det er blandt andet denne problematik, eftermiddagsmøderne vil italesætte og komme med løsningsforslag på.

Indhold
På mødet vil Dansk Fjernvarme præsentere konkrete guidelines, inspirationsmaterialer og værktøjer til både at opbygge og fastholde en høj tilslutningsprocent helt frem til konverteringsprojektets gennemførsel.

Derudover får deltagerne inspiration med kollegial networking om kommunikation, møder, tariffer samt konkrete løsninger.

Er mødet noget for dig?
Eftermiddagsmødet er for dig, som arbejder aktivt med konverteringsprojekter. F.eks. driftsledere, projektledere, fjernvarmesælgere m.m., men også ansatte, som modtager mange forbrugerhenvendelser pr. telefon vedr. konverteringsprojekter.

Program

Der er kaffe/the/vand under mødet og kage i pausen.

12.00 Frokost

12.30 Velkomst
Præsentation af program, indlægsholdere og deltagere.

Tilslutningsprocenten er i fare – hvorfor og hvad kan gøres?
Hvorfor er det vigtigt at have fokus på tilslutningsprocenten, når kunderne kommer af sig selv?
v/ Ole Juhl, Dansk Fjernvarme

12.45 Inspiration og løsninger til, hvordan tilslutningsprocenten fastholdes
Inspirationsmateriale til proces, møder, præsentationer og kommunikation med de nye kunder.
Gode råd og konkrete løsninger til fjernvarmeværket.
v/ Ole Juhl, Dansk Fjernvarme

13.00 Gruppedebat og diskussion, byt erfaringer
Hvad er der succes med, hvad er svært? Gode erfaringer til deling.
Kom gerne med eksempler fra din egen hverdag.

13.30 Hvordan kan tariffer/priser bruges til venligt at fastholde kunden og midlertidige løsninger?
Depositum som værktøj til at fastholde nye kunder frem til regler om udtrædelse træder i kraft?
Hvad er regler og tariffer omkring midlertidige løsninger, gasfyr, el-fyr og varmepumper?
Må eksisterende forbrugere betale for nye?
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

14.00 Pause

14.15 Etablering af fjernvarme i nye områder
De stigende energipriser på gas og olie har øget interessen for at etablere fjernvarme i områder uden for eksisterende fjernvarmeområder. Dansk Fjernvarme har derfor taget initiativ til at udarbejde notat, der gerne skulle give eksisterende fjernvarmeselskaber inspiration til at arbejde med etablering af fjernvarme uden for deres nuværende forsyningsområder. 
v/ Søren Magnussen, Dansk Fjernvarme

14.35 Gruppedebat og diskussion, byt ideer
Hvad er der af gode ideer til deling?
Kom gerne med eksempler fra din egen hverdag.

15.20 Gør os alle klogere
Hver gruppe fortæller de andre grupper om deres bedste erfaring og ide.
Husk dem, så vi kan evaluere ved en senere lejlighed.

15.45 Opsamling og afslutning
v/ Ole Juhl, Dansk Fjernvarme

15.50 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 23. november 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Ole Juhl

Mødeleder

Ole Juhl

Ole Juhl er ansat som seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme, hvor han blandt andet arbejder med gaskonverteringer og samarbejde med kommuner.

Anders Jespersen

Indlægsholder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.

Indlægsholder

Søren Magnussen

Søren Magnussen er ansat som konsulent i Dansk Fjernvarme, hvor han blandt andet arbejder med gaskonverteringer og samarbejde med kommuner.