Distribution

Erfa-træf om ledningsnettet 2022

To spændende dage med erfaringsudveksling og netværk, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om ledningsnettet.

På erfa-træffet lægger vi i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står i samme problemstillinger som dig.

På baggrund af indlæg fra kompetente indlægsholdere får du mulighed for i grupper eller i plenum at debattere de problemstillinger og/eller løsningsmuligheder, som bliver fremstillet i indlæggene, og sammenholde det med dit daglige arbejde.
 
På erfa-træffet om ledningsnettet sætter vi i år fokus på alarmsystemer – hvorfor det er vigtigt  og hvad du skal være opmærksom på samt gode erfaringer med brugen af alarmsystemer. Derudover kan du også høre Nordisk Svejsekontrol fortælle om opmærksomhedspunkter og kontrakter i forbindelse med svejsekontrol samt erfaringer fra Fjernvarme Fyn.

I år er fokus også på vedligehold af ventiler og brønde. Vi har derfor inviteret Fagerberg og Broen til at fortælle om dette. Softværket vil fortælle om deres Eftersynsapp. Det og meget mere kan du høre om på årets erfa-træf. Se det spændende program nedenfor.

Erfa-træffet strækker sig over to dage. Selve erfa-træffet afholdes i Fjernvarmens Hus, mens middag og overnatning foregår på Hotel Scandic i Kolding.

Vi tager forbehold for evt. ændringer i programmet.

Program

Dag 1

11.30 Velkomst og præsentation
v/ Ane Puggaard Elbro Jørgensen, Dansk Fjernvarme og Tom Diget, Viborg Varme

12.00 Frokost

12.45 Alarmsystem i fjernvarmerør - fra udbud til drift. Få det hele med
v/ Michael Thomsen, VEKS

13.15 Erfaringer med og krav til alarmsystemer
v/ Gregers Hovgaard, TVIS

13.30 Træf det rigtige valg af rørsystem baseret på en evaluering af Total Cost of Owner-ship (levetidsomkostninger)
v/ Peter Jorsal, Kingspan

13.45 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

14.30 Kaffepause og erfaringsudveksling om løst og fast

14.45 Opsamling på dialogen i grupperne – i plenum

14.50 Sikring af svejsekvaliteten på fjernvarmeprojekter iht. DS/EN 13941-2:2019_A1-2021
v/ Niels-Jørgen Christiansen & Henrik Lyhne, Nordisk Svejse Kontrol A/S

15.30 Erfaringer med svejsekontrol
v/ Jesper Verdi, Fjernvarme Fyn

15.45 Kontrol af pressamlinger på alupex samt generelle retningslinjer for kontrol af krympemuffe
v/ Jens Rasmussen, Isoplus

16.00 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

16.30 Opsamling på dialogen i grupperne – i plenum

16.45 Forberedelse til LER 2.0
v/ Rasmus Bundegaard Eriksen, Tvillum

17.00 Afrunding og indkvartering på Hotel Scandic, Kolding

18.30 Middag på Hotel Scandic, KoldingDag 2

08.30 Godmorgen

08.35 Vedligehold af jordforlagte ventiler – har vi råd til at lade være?
v/ Allan Graff, Fagerberg

08.55 Vedligehold af ventiler og brønde
v/ Morten Plykker, salgschef, Broen

09.15 Pause

09.30 Eftersynsapp - gør det nemt og overskueligt at efterse forsyningens brønde og skabe
v/ Margrethe Kristensen, Softværket

09.45 Eftersynsapp i praksis
v/ Keld Sørensen, Gauerslund Fjernvarme

10.00 Fra fjernvarmeudrulning til brøndeftersyn i entrepriseportalen.dk
v/ Michael Søndergaard, Pernexus

10.30 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i nye grupper

11.30 Opsamling på dialogen i grupperne – i plenum

11.45 Afrunding og evaluering

12.00 Tak for i dag – og frokost

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før erfa-træffet starter.

 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

 

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 

Tom Diget

Mødeleder

Tom Diget

Tom Diget er ansat som distributionsleder ved Viborg Varme A.m.b.a., hvor han arbejder med optimering og planlægning af distributionen af fjernvarme – lige fra pumperne til radiator og varmtvand, for at skabe fremtidens optimale fjernvarme.

Mødeleder

Ane Puggaard Elbro Jørgensen

Ane Puggaard Elbro Jørgensen er uddannelseskonsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder bl.a. med udvikling af kurser og temadage, kvalitetssikring af uddannelser og uddannelsesplanlægning.