Distribution

Afholdt: Erfa-træf om ledningsnettet 2019

To spændende dage med erfaringsudveksling og netværk, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om ledningsnettet.

På erfa-træffet lægges i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står med samme problemstillinger som dig.

Indhold
På erfa-træffet vil du bl.a. høre indlæg om erfaringer med styret underboring, udvidelser og renoveringer af ledningsnettet. Du vil også høre om erfaringer med lækagesøgning ved hjælp af droner.

Vi giver dig desuden en status på den kommende vejledning i forbindelse med banekrydsninger samt en kort status på den nye LER-lov. Et par leverandører vil bl.a. fortælle om pressesamlinger og en ny metode til isolering af brønde.

Der vil løbende være erfaringsudveksling i grupper, hvor dialogen bliver baseret på indlæggene.

Selve erfa-træffet afholdes i Fjernvarmens Hus, mens middag og overnatning foregår på Hotel Scandic i Kolding.

Målgruppe
Alle, der arbejder med ledningsnettet og gerne vil have og bidrage til erfaringsudveksling i emnet.

Mødeleder
Tom Diget, Viborg Fjernvarme

Program

Dag 1:

11.30 Velkomst og præsentation

12.00 Frokost

12.45 Erfaringer og beregninger i forbindelse med udvidelse af ledningsnettet til nye udstykninger
 v/ Tom Diget, Viborg Fjernvarme

13.05 Egne smede og entreprenører kontra lejet men rimelig fast mandskab
 v/ Ole Jakobsen, AffaldVarme Aarhus

13.50 Varmetab og temperaturfald
 v/ Jakob Storm Rasmussen, Fjernvarme Fyn

14.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

15.00 Praktiske erfaringer med styret underboring
v/ Thorbjørn Madsen, Vildbjerg Tekniske Værker

15.30 Kaffepause og erfaringsudveksling om løst og fast

15.55 Erfaring er pressesamlinger (IsoSteelpres)
v/ Jan Sundgaard, Isoplus

16.20 Træt af myresand? Ny metode til isolering af brønde
v/ Jesper Sand Kirk, Kirk Skumteknik Aps

16.45 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

17.30 Afrunding og indkvartering på Hotel Scandic, Kolding

18.30 Middag på hotellet

Dag 2:

08.30 Opsamling på dag 1

08.40 Status på den nye LER-lov  
v/ Rasmus Eriksen, Dansk Fjernvarme

09.00 Faktisk målt varmetab efter renovering
v/ Brian Puggaard Thomsen, DFP
 
09.30 Status på kommende vejledning om banekrydsninger
v/ Rasmus Eriksen, Dansk Fjernvarme

09.50 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i nye grupper

10.35 Kort pause

10.45 Museumsloven – hvornår er man forpligtet til at inddrage arkæologer
v/ Anne Nørgaard Jørgensen, Slots- og Kulturstyrelsen

11.15 Lækagesøgning med droner – erfaringer fra Lemvig
v/ Thomas Byskov, Lemvig Varmeværk

11.45 Afrunding og evaluering

12.00 Tak for i dag – og frokost

Pris for ophold

Pris for ophold inkluderer 3-retters middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.