Distribution

Dimensionering af ledninger, trin II

Vil du gerne selv dimensionere mindre ledningsprojekter og blive skarpere i din dialog med leverandørerne? Så brug en intensiv dag på at få teori og beregninger under huden.

Målgruppe
Medarbejdere, der vil have en større forståelse for ledningsdimensionering og blive i stand til selv at dimensionere mindre ledningsprojekter. 

Deltagerne skal have deltaget i Dimensionering af ledninger, trin I eller have kendskab til begreber som enhederne MW, GJ, MWh, effektbehov, varmebehov, graddagene samt samtidighedsbegrebet. 

Deltagerne skal have deltaget i eller have kendskab til begreber som enhederne MW, GJ, MWh, effektbehov, varmebehov, graddagene samt samtidighedsbegrebet. 

Formål
Formålet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til selv at dimensionere enkeltstående ledningstrækninger og mindre net/udbygninger samt indgå i en kvalificeret dialog med leverandører og rådgivere.


Den teoretiske baggrund for beregning af tryktab i rør vil blive gennemgået. Desuden vil deltagerne blive trænet i brug af nomogram samt excelprogrammer til beregning af tryktab.

Som en rød tråd gennem kurset vil der blive arbejdet med dimensionering af et mindre net – lige fra vurdering af varmebehovet, dimensionering af stik- og gadeledninger og til beregning af det realiserede tryktab.

Hydrauliske og termiske simuleringsprogrammer vil kort blive introduceret med fokus på at belyse mulighederne i disse.

Indhold
• Fastlæggelse af varme- og effektbehov
• Beregning af samtidighedsfaktor
• Beregning af tryktab i ledningsstrækning og enkeltkomponenter
• Anvendelse af nomogram til beregning af tryktab
• Anvendelse af excelprogram til beregning af tryktab
• Dimensionering af stikledninger
• Energibesparelser ved renovering
• Ledningsdimensionering i lavenergiområder
• Gennemgang af forskellige simuleringsprogrammer og mulighederne i disse

Form
Gennemgang af teori og eksempler på slides og tavle. Derudover en del praktiske øvelser på pc. Du bedes medbringe egen pc – eneste krav er, at der er Excel installeret. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du låne en pc af Dansk Fjernvarme. 

Undervisere
Søren Hjort Olesen & Brian Puggaard Thomsen, DFP

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Kort gennemgang af varme- og effektbehov

09.45 Øvelser, fastlæggelse varme- og effektbehov

10.15 Opsamling på øvelser

10.30 Pause

10.45 Kort gennemgang af samtidighedsbegrebet

11.00 Øvelser, beregning af samtidighed

11.45 Opsamling på øvelser

12.00 Frokost

12.45 Tryktab i ledninger og ledningskomponenter

13.00 Øvelser, dimensionering af ledningsstrækning vha. nomogram

13.30 Opsamling på øvelser

13.45 Pause

14.00 Tryktab i ledninger og ledningskomponenter forsat

14.15 Øvelser, dimensionering af ledningsstrækning vha. online-programmer

14.45 Opsamling på øvelser

15.00 Pause

15.15 Øvelser, dimensionering af stikledninger

15.45 Opsamling og øvelser

16.00 Tak for i dag