Distribution

Dimensionering af ledninger, trin I

Bliv klædt på til at vælge den korrekte stikledningsdimension. Vi starter fra bunden, så du får styr på begreber og beregninger. Bagefter er du klar til trin II.

Formålet med kurset er at give deltagerne forståelse for beregningerne og efter dette kursus kunne vælge den korrekte stikledningsdimension.

På kurset gennemgås bl.a. nomogram, katalogdimensionering og dimensionering efter Varme Ståbi.

Kurset giver forudsætningerne til at deltage på trin II-kurset.

På kurset lærer du om
• Fastlæggelse af effektbehov til opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand for en bolig
• Samtidighedsbegrebet for flere boliger
• Fastlæggelse af forsyningstryk og temperatur ved tilslutningssted
• Dimensionering af stikledning, herunder twinrør og boosterpumper
• Forhold i den kommunale planlægning/lavenergihuse
• Valg af rørsystemer

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, der beskæftiger dig med anlæg og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger.
Hvis du allerede har kendskab til begreber som enhederne MW, GJ, MWh, effektbehov, varmebehov, graddage samt samtidighedsbegrebet – anbefaler vi, at du tilmelder dig trin II-kurset.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Netstruktur, udbygning, kommuneplaner, lokalplaner og lavenergi

10.10 Forsyningsprincipper og effektbehov til varme og varmt vand
• Effektbehov varme
• Effektbehov BV-veksler
• Effektbehov BV-beholder

10.50 Erfaringsudveksling

11.00 Valg af rørsystemer, lægningsmetoder og varmetab 

11.35 Forbrugsopgørelse, samtidighed

12.00 Frokost 

12.45 Praktisk øvelse – effektbehov og samtidighed

13.30 Opsamling

13.45 Erfaringsudveksling (med kaffe og kage)

14.00 Tryktab i ledninger
• Enkelttab
• Rørtab
• Beregning ved hjælp af nomogram

14.20 Praktisk øvelse – beregning af stikledning

15.00 Ventilplacering, aftapning og udluftning

15.20 Eksempel på beregning af renovering af sidevej

15.45 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for i dag

Der vil blive indlagt mindre pauser undervejs.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Tom Diget

Underviser

Tom Diget

Tom Diget er ansat som distributionsleder ved Viborg Varme A.m.b.a., hvor han arbejder med optimering og planlægning af distributionen af fjernvarme – lige fra pumperne til radiator og varmtvand, for at skabe fremtidens optimale fjernvarme.