Webinar

Afholdt: Webinar: Skattepligt eller skattefrihed?

Er fjernvarmeselskabet skattepligtigt eller ej? Webinaret forklarer de grundlæggende regler og seneste praksis for hvornår skattepligten indtræder og kan ophæves igen.

WEBINARET BLEV AFHOLDT DEN 26. OKTOBER 2020

Mange fjernvarmeselskaber har mulighed for at være skattefritaget, mens alle kraftvarmeværker er skattepligtige.

Praksis for hvilke aktiviteter, der kan tillades uden skattepligt ændrer sig, ligesom et ophævet kraftvarmekrav måske ændrer på selskabets skattestatus på sigt.

På dette webinar gennemgår vi betingelserne for at være skattefri – og ikke mindst hvilke forhold, der gør at man er skattepligtig. Det kan være hvis selskabet udfører anden aktivitet end salg af fjernvarme, hvis vedtægterne ikke er formuleret korrekt, hvis selskabet køber alt varme og ikke selv producerer noget eller en række andre forhold, selskabet skal være opmærksom på.

Det er ledelsens ansvar, at selskabet er registreret korrekt. SKAT har mulighed for at korrigere tilbage i tid – og Forsyningstilsynet tillader som udgangspunkt ikke at selskabsskat indregnes i varmepriserne, hvis skatten kunne være undgået.

Der er flere tendenser både i fjernvarmebranchen og i SKATs praksis på området, der giver anledning til at overveje om selskabet fortsat er skattemæssigt placeret korrekt. F.eks. abonnementsordninger på units, egenproduktion af el til varmeproduktion, driftssamarbejder, udlejning af ejendomme m.v.
Derudover er kraftvarmekravet ophævet, og nogle kraftvarmeværker overvejer at skrotte deres motorer – bliver disse selskaber så skattefri?

Endelig er der forskel på om selskabet er et a.m.b.a. eller et A/S – hvilket fx også gør sig gældende, hvis fjernvarmeselskabet fx overvejer at ændre koncernstruktur.

På webinaret kan du bl.a. høre:
• Skattepligt
• Sideordnet aktivitet
• SKATs mulighed for at regulere 10 år tilbage
• Status på eventuel skattepligt for alle fjernvarmeselskaber – herunder indgangsværdier ved overgang til skattepligt.

Er webinaret noget for dig?
Webinaret henvender sig til dig, der har ansvaret for om et fjernvarmeselskabet er korrekt registreret for skattepligt.

Webinaret henvender sig også til dig, der er generelt interesseret i skatteområdet for fjernvarmeselskaber og kraftvarmeværker.

Alle deltagere vil få adgang til en optagelse af webinaret og de viste slides i en måned efter afholdelsen. Så selvom du ikke har mulighed for at deltage i selve webinaret, kan du via din tilmelding se optagelsen på et andet tidspunkt.

Du vil 1-2 dage inden webinarets afholdelse modtage en mail med linket til webinaret samt yderligere vejledning.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 23. oktober 2020.

Hvad er et webinar?

Et webinar er et online-kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din PC eller tablet/smartphone. Under webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren via en chat.

Hvordan deltager du i webinaret?

Du deltager i webinaret via din computer eller via din tablet/smartphone. Du skal ikke bruge webcam, men det kan være en fordel at bruge høretelefoner. Hvis lyden/billedet er meget ustabil, kan det være en fordel at tilslutte din PC til en kabelforbindelse i stedet for wifi.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Underviser

Peter Skovsgaard

Peter Skovsgaard er økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

René Lønne Ventzel

Underviser

René Lønne Ventzel

René Lønne Ventzel er skatterådgiver og er tilknyttet EY’s branchegruppe for energi og forsyning.