Administration, jura & økonomi

Ny ferielov og nye krav til ansættelseskontrakter

Har du styr på den nye ferielov og dens konsekvenser? Og kender du til den nyeste lovgivning, som kræver ændringer i ansættelseskontrakterne? Dette kursus gør dig i stand til at tackle de nye love og regler.

Den nye ferielov blev vedtaget den 25. januar 2018.
På dette kursus gennemgår vi den nye ferielov og de praktiske udfordringer og muligheder implementeringen medfører. Den nye lov sikrer en enklere og mere moderne ferielov, og den ændrer grundlæggende det danske feriesystem.
Vi vil også se på de regnskabsmæssige konsekvenser, som den nye lov medfører.

Udover den nye ferielov, gennemgår vi den nyeste lovgivning inden for HR-jura, herunder de ændringer, der er påkrævet i ansættelseskontrakterne som følge heraf.
Vi kommer blandt andet ind på persondataforordningen og den nye lov om forretningshemmeligheder.

Hvad får jeg ud af kurset?
Du får et grundlæggende overblik over den nye ferielov, og du bliver i stand til at tackle overgangen fra den nuværende feriemodel med forskudt ferie til den nye model med samtidighedsferie.
Du vil også få en opdatering på de nyeste regler inden for HR-jura og de problemstillinger og ændringer dette kan få for det løbende ansættelsesforhold.

Er kurset noget for mig?
Kurset er for dig, som administrerer ansattes ferier og ansættelseskontrakter, og som gerne vil opdateres på den nyeste lovgivning på HR-området og konsekvenserne heraf.

Undervisere
Daniel Markussen, DLA PIPER & Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme

Som medlem af Danske Vandværker kan man deltage i dette kursus til medlemspris
Medlemmer af Danske Vandværker kan tilmelde sig her

Program

Der er kaffe og morgenmad fra 8.45

09.15 Velkomst og kort præsentation 

09.30 Persondata og ansættelsesforhold – praktiske erfaringer
• Håndteringen af medarbejderdata i praksis
• Nyeste praksis fra Datatilsynet
• Opdatering af ansættelseskontrakter?
• Styr på privatlivspolitikken?
v/ Daniel Markussen, DLA Piper

10.45 Pause

11.00 Ansættelsesretlige nyheder
• Ny lov om forretningshemmeligheder
• Kontrol og overvågning – nyeste praksis
• Løn under sygdom og modregning – nyeste praksis
v/ Daniel Markussen, DLA Piper

12.00 Frokost

12.45 Ny ferielov
• Ferieloven i dag
• Den nye ferielov
• Den nye retsstilling
• Samtidighedsferie
v/ Daniel Markussen, DLA Piper

13.30 Ny ferielov – fortsat
• Afholdelse af ferie og cases
• Overgangsordningen og cases
v/ Daniel Markussen, DLA Piper

14.15 Pause

14.30 Ny ferielov – fortsat
Økonomiske konsekvenser og regnskabsmæssige overvejelser
v/ Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme

15.15 Ny ferielov – fortsat
• Andre ændringer
• Hvad kan fraviges?
• Ændringer hos jer (ansættelseskontrakter, personalepolitik mv.)
v/ Daniel Markussen, DLA Piper

16.00 Evaluering og tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.