Administration, jura & økonomi

Kursus for revisorer i fjernvarmeselskaber

Bliv ajourført med seneste nye viden og udvikling af praksis inden for prisregnskaber, skatteforhold og reguleringsforhold i fjernvarmeselskaber.

Som revisor for et fjernvarmeselskab skal du holde dig ajour med de særlige prisbestemmelser i varmeforsyningsloven for at kunne lave en korrekt årsrapport. Du skal også afgive en erklæring på priseftervisningen, som kræver, at du kender prisbestemmelserne til bunds. 

Forsyningstilsynet oplever desværre, at der er fejl i indberetningerne – og at revisorerne har fejlet i deres kontrol af priseftervisningerne.

På dette kursus vil vi dykke dybere ned i prisbestemmelserne og sammen med Forsyningstilsynet sætte fokus på de typiske fejl, der sker.

Vi vil også se på ændret lovgivning og afgørelser fra både Forsyningstilsynet og SKAT i forhold til fjernvarmeselskaber. Det er ændringer, der sjældent tages op på interne generelle kurser i revisionsvirksomhederne, da målgruppen er så smal.

På kurset lærer du om
• De grundlæggende regler inden for varmeforsyningslovens prisbestemmelser og får gennemgået de seneste afgørelser
• Hvilke typiske fejl der er i indberetningerne i priseftervisningen 
• Hvordan du kan sikre, at du som revisor afgiver en korrekt erklæring på priseftervisningerne
• Sammenhængen mellem de forskellige regnskabsprincipper – en viden du kan anvende til at rådgive dine kunder bedst muligt
• De skattemæssige forhold for fjernvarmeselskaber og få den senest opdaterede praksis
• Status på den ny regulering af fjernvarmebranchen

Er kurset noget for dig
Kurset er for dig, som er revisor i et fjernvarmeselskab uanset størrelse.


Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45.

09.15 Velkomst
 
9.30 De grundlæggende regler i varmeforsyningslovens prisbestemmelser med fokus på seneste udvikling

10.15 Forsyningstilsynets opgaver og kompetencer
• Forsyningstilsynets rolle
• Resultat af seneste kontrolprojekter
• Gennemgang af typiske fejl i priseftervisningerne
v/ Forsyningstilsynet

11.30 Øvelse: Fjernvarmespillet

12.00 Frokost

12.45 Gennemgang af øvelse

13.15 Revision og erklæring
• Revisionsinstruksen ved erklæringsafgivelse på priseftervisningen
• Afstemning mellem årsrapporten og priseftervisningen
• Seneste udvikling i regnskabspraksis fx vedr. omsætning, tilslutningsbidrag m.v.
v/ Lone Hansen, Deloitte

14.15 Kaffe & kage

14.30 Skattemæssige forhold for fjernvarmeselskaber
• Generelt
• Nyeste afgørelser
 
15.00 Status på ny regulering af fjernvarmebranchen
 
15.15 Nyt fra Dansk Fjernvarme

15.30 Opsamling og afslutning  

15.45 Tak for i dag


Obligatorisk efteruddannelse for revisorer


Dansk Fjernvarme vurderer, at kurset svarer til 6,5 timers efteruddannelse for revisorer, fordelt på
• 3,5 timer inden for Revisions- og erklæringsområdet
• 3 timer inden for Anden relevant lovgivning og faglige standarder


Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.