Administration, jura & økonomi

Konverteringsprojekter fra A til Z

Lær om alle arbejds- og beslutningsprocesserne ved et konverteringsprojekt. Bliv klogere på hvilke skridt der er i projekterne og hvilke beslutninger der skal tages, og ikke mindst hvornår de skal tages.

Undervejs i et konverteringsprojekt er der mange forskellige aspekter, der skal tages højde for, og mange små og store beslutninger, der skal træffes. Kurset vil give dig et overblik over disse mange aspekter og nødvendige beslutninger.

På kurset vil du få gennemgået de mange trin i et konverteringsprojekt. Det er lige fra den første idé, over beslutningen om at gennemføre og til den endelige gennemførelse af projektet.

Du vil blandt andet få viden om det beslutningsgrundlag, du skal være med til at fremskaffe, for at bestyrelsen i fjernvarmeselskabet kan træffe beslutninger om konvertering.

Kurset vil tage dig igennem alle skridt inden for:

  • Indledende planlægning
  • Dialog med ambassadører i området.
  • Markedsføring
  • Kontakt til kommune
  • Økonomi i projektet
  • Sammensætning af priser/rabatter mv.
  • Etablering og overordnet udbud af projektet
  • Afslutning af projektet

På kurset vil der også være gruppearbejde, hvor du har rig mulighed for at dele og høre erfaringer fra andre fjernvarmeselskaber.

Er kurset noget for dig?
Kurset henvender sig til dig, der er driftsleder, projektleder eller bestyrelsesmedlem, og som skal arbejde med et konverteringsprojekt, og hvor du ønsker at få overblik over alle arbejds- og beslutningsprocesserne.


Program dag 1

09.15 Velkomst og præsentation
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

09.30 Opstart af et konverteringsprojekt og beslutningsprocesser i opstartsfasen
• Hvordan startes konverteringsprojekter op?
• Hvilke beslutninger skal driftsleder og bestyrelse tage i opstartsfasen?
• Hvordan passer produktionskapaciteten i forhold til konverteringsprojektet?
• Andre strategiske overvejelser.
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

10.30 Gruppearbejde med snak om opstartsfasen ved et konverteringsprojekt
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

11.00 Opstart af et konverteringsprojekt og beslutningsprocesser i opstartsfasen
forsat
• Hvilke prismodeller vil man gøre brug af for at sikre høj tilslutning?
• Hvilke services vil man tilbyde kunderne?

Overblik over bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi i samarbejde med rådgivere
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

12.00 Frokost

13.00 Forberedelse til gruppearbejde
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

13.10 Gruppearbejde med snak om opstartsfasen ved et konverteringsprojekt
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

13.55 Opsamling på gruppearbejde
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

14.20 Samarbejde med kommunen
• Kommunen kan være en vigtig samarbejdspartner for konverteringsprojektet.
• Hvordan får man opbygget dette samarbejde?
• Hvordan skal kommunen assistere konverteringsprojektet?
v/ Nina Marie Holmboe, Dansk Fjernvarme, Søren Magnussen, Dansk Fjernvarme

15.20 Pause

15.35 Projektgodkendelse i kommunen og ansøgning om tilskud
• Udarbejdelse af projektforslag til kommunal godkendelse
• Vurdering af behov for tilskud til konverteringsprojektet
• Afklaring af forventninger med Evida
• Endelig godkendelse af projektforslag i kommunen
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

16.45 Afslutning på dag 1 og afgang til hotel
Fælles aftensmad kl. 18.30

Program dag 2

08.15 Velkommen til dag 2
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

08.30 Markedsføring af konverteringsprojektet
• Hvilke kanaler skal man kommunikere ud i?
• Hvor meget vil selskabet selv stå for markedsføring, salg og kundekontakt, og hvor meget vil man
få et firma til at ordne?
• Markedsføringsmateriale
• Ambassadørers roller som sælgere af projektet
• Afholdelse af borgermøder
v/ Majbritt Brandstrup Fegar, FIF Marketing

09.30 Gruppearbejde om markedsføringen
v/ Majbritt Brandstrup Fegar, FIF Marketing

10.00 Opsamling af konverteringsprojekter
v/ Majbritt Brandstrup Fegar, FIF Marketing

10.30 Aftalegrundlag med kunderne
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

11.00 Praktisk eksempel fra Haderslev Fjernvarme
Haderslev Fjernvarme er netop i gang med at konvertere 3.000 husstande
Hør om deres overvejelser og beslutninger undervejs i deres projekt
v/ Peter Skovsgaard, Haderslev Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Forberedelse til gruppearbejde
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

13.05 Gruppearbejde om aftalegrundlag
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

13.45 Pause

13.55 Gennemgang af udbud af konverteringsprojektet og fysisk etablering
• Hvordan går man fra projektfasen til etableringsfasen?
• Hvilke opgaver skal i udbud i forbindelse med konverteringsprojektet?
• Har man afsat nok arbejdskraft til udrulning og kundekontakt?
• Hvilken ’pakkeløsning’ skal man tilbyde kunden ved etablering af fjernvarmen?
• Samarbejde med VVS’ere.
• Afkobling af gas. Hvordan skal tingene planlægges?
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme og Bettina Skjoldborg, NIRAS

15.00 Afslutning og evaluering
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer. 

  
 
Anders Jespersen

Mødeleder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.

Underviser

Bettina Skjoldborg

Bettina Skjoldborg er ansat hos NIRAS som gruppeleder og fagspecialist. Hun har arbejdet som rådgiver for fjernvarmeværker i over 20 år bl.a. omkring  strategiskplanlægning, projektplanlægning og myndighedsbehandling.