Administration, jura & økonomi

Fra budget til regnskab og priseftervisning

Efter et effektivt kursusforløb kommer du hjem med en viden, som kan sikre at økonomistyringen lever op til gældende lovgivning - og skaber et godt fundament for fremtidens arbejde.

På kursusforløbet får du et godt fundament for økonomistyringen i varmeselskabet, som sikrer sammenhængen mellem budget, regnskab og anmeldelser til Forsyningstilsynet.

Under hele kursusforløbet får du mulighed for løbende at afprøve det lærte på dit eget materiale blandt andet gennem øvelser mellem kursusdagene.

Når du har gennemført kursusforløbet, er varmeselskabets økonomistyring udviklet, så det er i tråd med de gældende krav i lovgivningen.

På kurset lærer du om
• Et grundlæggende kendskab til varmeforsyningslovens prisbestemmelser
• At udarbejde et budget i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser
• At udarbejdet et forventet regnskab som grundlag for et realistisk budget
• Sammenhængen mellem budget og kostægte tariffer og beregning af tariffer
• At lave korrekte anmeldelser til forsyningssekretariatet
• At udarbejde effektiv rapportering til ledelse og bestyrelse
• Forskelle mellem årsrapporten og prisregnskabet, herunder afstemningen mellem de to regnskaber

Kursusforløbet består af online undervisning på tre timer og to sammenhængende kursusdage.

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som er administrativ medarbejder eller leder i et varmeselskab.

Program - Online undervisning

”Det lovgivningsmæssige grundlag”

09.00 Velkomst og kort præsentation

09.30 Det lovgivningsmæssige grundlag
Væsentlige forskelle i Varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Årsregnskabslovens bestemmelser

Varmeforsyningslovens prisbestemmelser og afskrivningsbekendtgørelsen

Kort pause

Anmeldelsesbekendtgørelsen

Gruppeøvelse

Introduktion af hjemmeopgaven frem mod næste gang

11.45 Kort evaluering og på gensyn

12.00 Tak for i dag

Program - Kursus dag 1

09.30 Velkomst og program præsentation

”Opvarmnings øvelse”

Udarbejdelse af drifts- og investeringsbudget

• Planlægning af og involvering i budgetproceduren
• Hvilke forudsætninger skal være til stede for at indregne nødvendige udgifter efter Varmeforsyningsloven, herunder drifts-omkostninger og afskrivninger.
• Henlæggelsesplaner
• Langtid- og korttidsbudgettering med afsæt i overordnede mål

Øvelse med afsæt i hjemmeopgaven

12.00 Frokost

12.45 Opfølgning på øvelse

Løbende budgetopfølgning giver den bedste forudsætning for et realistisk budget
Herunder metoder til udarbejdelse af det forventede regnskab

13.45 Budget og sammenhæng til tarifberegningen
Dansk Fjernvarmes tarifvejledning, herunder kostægte tariffer.
v/ Peter Skovsgaard, Haderslev Fjernvarme
 
15.00 Kaffepause

15.15 Øvelse (Kostægte tariffer)

15.45 Anmeldelse af budget og priser til Forsyningstilsynet, herunder særlige forhold vedr. overdækning

16.15 Opvarmning til i morgen

16.30 Tak for i dag

18.00 Middag på hotellet

Program - Kursus dag 2

08.30 Opsamling fra i går

Effektiv rapportering til ledelse og bestyrelse
Hvordan sikrer økonomifunktionen en effektiv rapportering til ledelse og bestyrelse med afsæt i lovgivningen?

10.00 Praktisk eksempel

11.00 Øvelse og præsentation af regnearksmodel
 
12.00 Frokost

12.45 Årsrapporten og afstemningen mellem denne og priseftervisningen
Herunder revisorens rolle på baggrund af anmeldelsesbekendtgørelsen
v/ Lone M. Hansen, Deloitte

14.30 Opsamling på dagen

14.45 Evaluering og afslutning

15.00 Tak for denne gang

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jytte Rabæk Schmidt

Kursusleder

Jytte Rabæk Schmidt

Jytte Rabæk Schmidt er indehaver af MVR Consult og arbejder som proceskonsulent og underviser og har stor erfaring med bl.a. økonomi, reguleringslovgivning, bestyrelsesarbejde og proces – og projektledelse. Jytte har undervist hos Dansk Fjernvarme i mange år.