Administration, jura & økonomi

Fra budget til regnskab og priseftervisning

Efter et effektivt kursusforløb kommer du hjem med en viden, som kan sikre at økonomistyringen lever op til gældende lovgivning - og skaber et godt fundament for fremtidens arbejde.

På kursusforløbet får du et godt fundament for økonomistyringen i varmeselskabet, som sikrer sammenhængen mellem budget, regnskab og anmeldelser til Forsyningstilsynet.

Under hele kursusforløbet får du mulighed for løbende at afprøve det lærte på dit eget materiale blandt andet gennem øvelser mellem kursusdagene.

Når du har gennemført kursusforløbet, er varmeselskabets økonomistyring udviklet, så det er i tråd med de gældende krav i lovgivningen.

På kurset lærer du om
• Et grundlæggende kendskab til varmeforsyningslovens prisbestemmelser
• At udarbejde et budget i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser
• At udarbejdet et forventet regnskab som grundlag for et realistisk budget
• Sammenhængen mellem budget og kostægte tariffer og beregning af tariffer
• At lave korrekte anmeldelser til forsyningssekretariatet
• At udarbejde effektiv rapportering til ledelse og bestyrelse
• Forskelle mellem årsrapporten og prisregnskabet, herunder afstemningen mellem de to regnskaber

Kursusforløbet består af 3 enkelte kursusdage.

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som er administrativ medarbejder eller leder i et varmeselskab.

Program – dag 1

Lever varmeselskabets budget op til reglerne i varmeforsyningsloven?

Der er kaffe og morgenbrød fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

Det lovgivningsmæssige grundlag 
Varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder afskrivnings- og anmeldelsesbekendtgørelsen.

Budgetforudsætninger som en vigtig del af det samlede budget
Hvilke forudsætninger skal være til stede for at indregne nødvendige udgifter efter varmeforsyningsloven, herunder driftsomkostninger og afskrivninger.  

Hjemmeopgaven

12.00 Frokost

12.45 Udarbejdelse af drifts- og investeringsbudget
Herunder henlæggelsesplaner samt de forskellige typer af budgetter.

Præsentation af budgetmodel

14.00 Budget og sammenhæng til tarifberegningen
Dansk Fjernvarmes tarifvejledning, herunder kostægte tariffer.

15.00 Kaffe og kage

15.15 Anmeldelse af budget og priser til Forsyningstilsynet
Herunder særlige forhold vedr. overdækning.

Opgave til næste gang

15.45 Afslutning

16.00 Tak for i dag

Program – dag 2

Det forventede regnskab, som grundlag for det bedste budget.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst

Det forventede regnskab som en del af budgettet
Hvordan tilrettelægges det, så det er klar til budgettet for det kommende år?
Hjemmeopgaven – herunder drøftelse af kostægte tariffer

11.00 Praktisk eksempel
v/ Susanne Engelbrecht, Fredericia Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Øvelse

Langtids- og korttidsbudgettering med udgangspunkt i overordnede mål
Præsentation af model.

14.45 Kaffe og kage

15.00 Tilrettelæggelse af administrative procedurer, der sikrer den bedste opfølgning
Opgave til næste gang.

15.45 Afslutning

16.00 Tak for i dag

Program – dag 3

Lever varmeselskabets regnskab op til varmeforsyningsloven?

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst

09.30 Regnskabsmæssige fokuspunkter i forhold til varmeforsyningsloven?
Øvelse – varmeforsyningsspillet 

Eget regnskab i forhold til tjeklisten
Hjemmeopgaven

12.00 Frokost

12.45 Årsrapporten og afstemningen mellem denne og priseftervisningen
Herunder revisorens rolle på baggrund af anmeldelsesbekendtgørelsen.
v/ Lone M. Hansen, Deloitte

Kort pause undervejs.

15.00 Kaffe og kage

15.15 Tilrettelæggelse af administrative procedurer, der letter arbejdet

15.45 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for denne gang

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Jytte Rabæk Schmidt

Kursusleder

Jytte Rabæk Schmidt

Jytte Rabæk Schmidt er indehaver af MVR Consult og arbejder som proceskonsulent og underviser og har stor erfaring med bl.a. økonomi, reguleringslovgivning, bestyrelsesarbejde og proces – og projektledelse. Jytte har undervist hos Dansk Fjernvarme i mange år.