Administration, jura & økonomi

Fra budget til regnskab og priseftervisning

Efter tre effektive kursusdage kommer du hjem med en økonomistyring, der lever op til gældende lovgivning - og et godt fundament for fremtidens arbejde.

Målgruppe
Administrative medarbejdere og ledere.

Formål
Deltagerne får et godt fundament for økonomistyringen i varmeselskabet, som sikrer sammenhængen mellem budget, regnskab og anmeldelser til Energitilsynet.

Når deltagerne har gennemført kursusforløbet, er varmeselskabets økonomistyring udviklet, således at det er i tråd med de krav, der pt. stilles i lovgivningen.

Form
På kurset er der mange praktiske øvelser, hvor du træner værktøjerne på ufarlig grund.

Du bedes medbringe egne tal (du får nærmere besked inden kursusstart), enten på egen pc eller på en usb-nøgle.


Program – dag 1

Lever varmeselskabets budget op til reglerne i varmeforsyningsloven?

Der er kaffe og morgenbrød fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

Det lovgivningsmæssige grundlag 
Varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder afskrivnings- og anmeldelsesbekendtgørelsen.

Budgetforudsætninger som en vigtig del af det samlede budget
Hvilke forudsætninger skal være til stede for at indregne nødvendige udgifter efter varmeforsyningsloven, herunder driftsomkostninger og afskrivninger.  

Hjemmeopgaven

12.00 Frokost

12.45 Udarbejdelse af drifts- og investeringsbudget
Herunder henlæggelsesplaner samt de forskellige typer af budgetter.

Præsentation af budgetmodel

14.00 Budget og sammenhæng til tarifberegningen
Dansk Fjernvarmes tarifvejledning, herunder kostægte tariffer.

15.00 Kaffepause

15.15 Anmeldelse af budget og priser til Energitilsynet
Herunder særlige forhold vedr. overdækning.

Opgave til næste gang

15.45 Afslutning

16.00 Tak for i dag

 

Program – dag 2

Det forventede regnskab, som grundlag for det bedste budget.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst

Det forventede regnskab som en del af budgettet
Hvordan tilrettelægges det, så det er klar til budgettet for det kommende år?
Hjemmeopgaven – herunder drøftelse af kostægte tariffer

11.00 Praktisk eksempel
v/ Laila Gade, Ølgod Varmeværk

12.00 Frokost

12.45 Øvelse

Langtids- og korttidsbudgettering med udgangspunkt i overordnede mål
Præsentation af model.

14.45 Kaffepause

15.00 Tilrettelæggelse af administrative procedurer, der sikrer den bedste opfølgning
Opgave til næste gang.

15.45 Afslutning

16.00 Tak for i dag

Program – dag 3

Lever varmeselskabets regnskab op til varmeforsyningsloven?

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst

09.30 Regnskabsmæssige fokuspunkter i forhold til varmeforsyningsloven?
Øvelse – varmeforsyningsspillet 

Eget regnskab i forhold til tjeklisten
Hjemmeopgaven

12.00 Frokost

12.45 Årsrapporten og afstemningen mellem denne og priseftervisningen
Herunder revisorens rolle på baggrund af anmeldelsesbekendtgørelsen.
v/ Lone M. Hansen, Deloitte

Kort pause undervejs.

15.00 Kaffepause

15.15 Tilrettelæggelse af administrative procedurer, der letter arbejdet

15.45 Afslutning og evaluering

16.00 Tak for denne gang

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.Jytte Rabæk

Mødeleder

Jytte Rabæk

Jytte Rabæk Schmidt er indehaver af MVR Consult, og arbejder som proceskonsulent og underviser og har har stor erfaring med bestyrelsesarbejde, proces-  og projektledelse. Jytte har undervist hos Dansk Fjernvarme i mange år.