Ledelse & bestyrelse

Afgifter på fjernvarmeområdet

Ved du, hvordan du skal forstå afgiftsgrundlaget på fjernvarmeområdet eller har du brug for at blive opdateret på, hvordan det er skruet sammen, så er dette kursus noget for dig.

På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan samspillet er mellem de juridiske og de tekniske forhold, samtidig med at du bliver undervist i, hvordan du skal implementere lovgivningen.
 
Du får redskaber til at gøre tingene rigtigt første gang og forstå, hvorfor afgifterne skal beregnes på den måde, som du gør. Derudover bliver du klædt på til at beregne og kvalificere tallene, når jeres anlæg ændrer sig, eller når I begynder at købe varme fra andre produktionsenheder.

Hvad lærer du på kurset:
• Får viden om afgiftsgrundlaget, herunder hvordan ændringer i anlægget kan have indflydelse på afgiftsforholdene
• Får indsigt i Skats juridiske vejledning omkring afgifter på fjernvarmeområdet
• Forstår hvordan du kan kvalificere afgifterne inden de indberettes til Skattestyrelsen
• Får viden om, hvordan samspillet mellem medarbejdere inden for det tekniske og det økonomiske område kan optimeres

Alle kursister opfordres forud for kurset til at besvare et spørgeskema over, hvilke anlæg og brændsler der anvendes, så undervisningen kan tilrettes mest muligt efter kursisterne behov.
Derudover bliver der i undervisningen anvendt cases fra fjernvarmebranchen.

Er kurset noget for dig
Tekniske ledere eller driftsledere på decentrale kraftvarme anlæg og/eller selskaber, der producerer varme og elektricitet til egetforbrug og videresalg.

Underviser
Lars Hansen, Fjernvarme Fyn

Bemærkning

Dansk Fjernvarme vurderer, at kurset kan tælle 6 timer inden for skatteområdet i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for revisorer.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.