Administration, jura & økonomi

Administration og regnskab for nyansatte

Er du ny i administrationen, eller trænger du til et brush-up på årets gang i budget og regnskab? Så kom til to intense dage, der sætter det vigtige på plads - og kickstarter dit faglige netværk.

Målgruppe
Administrative medarbejdere. Kurset er fortrinsvis for nyere medarbejdere, men erfarne kan også have gavn og glæde af kurset.

Formål
Deltagerne vil få gennemgået ”gode” rutiner i forhold til regnskabet. Det drejer sig både om de daglige rutiner, månedsrutiner samt kvartalsrutiner. Således får du viden om årets gang på et varmeværk.
Du vil som nyansat få langt lettere ved at tackle budget og regnskab, så alle procedurer bliver overholdt. Målet er en effektiv og korrekt varetagelse af den alsidige administration, der er påkrævet. Deltagerne får tips og idéer med sig hjem samt mulighed for et begyndende netværk.
De mere erfarne medarbejdere får ny inspiration og bliver opdateret.

Indhold
• Varmeforsyningslovens prisbestemmelser
• Administration i forhold til forbrugerne
• Kontoplan og bogføring
• Budget, tariffer og opfølgning
• Dansk Fjernvarmes vejledninger
• Moms, skat og afgifter
• Indberetning til statistikker

Kursusledere
Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult (dag 1) og Dansk Fjernvarme (dag 2)

 

Program – dag 1

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.30

10.00 Velkomst og præsentation

10.40 Årets gang på et varmeværk
v/ Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult

11.00 Kontoplan og bogføring i forhold til de forskellige regnskaber
• Gennemgang af forskelle mellem varmeforsyningslovens prisbestemmelser og årsregnskabslovens bestemmelser.
• Herunder konkrete eksempler i forhold til bogføring i kontoplanen
v/ Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult 

11.50 Budget, tariffer og opfølgning som varmeværkets økonomiske fundament
v/ Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult

12.00 Frokost

12.45 Budget, tariffer og opfølgning som varmeværkets økonomiske fundament – fortsat

Herunder gennemgang af arket til sammenhæng mellem budget og tariffer
v/ Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult

13.45 Case – praktisk øvelse i dagens emner – opsamling 20 min

14.45 Kaffe

15.00 Skat
v/ René Møller Jensen, Deloitte

15.30 Moms
v/ Anitta Fjordside, Deloitte

16.00 Afslutning af dag 1– herefter indkvartering på hotellet 

18.00 Middag på hotellet.

Program – dag 2

8.30 Opfølgning på dag 1

9.00 Administration af forholdet til kunderne
• Kontakten til forbrugerne, mails, breve m.m.
• Årets gang
• Tilrettelæggelsen
• Typiske problemer og håndteringen af dem
v/ Laila Gade, Ølgod Tekniske Værker

Øvelser

10.30 Pause

 

10.45 Præsentationer af Dansk Fjernvarme og Dansk Fjernvarmes vejledninger
"Administrative" vejledninger, herunder almindelige bestemmelser og restancer
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

Øvelser

12.00 Frokost

12.45 Energitilsynet og Ankenævnet, herunder indberetning og afgørelser
v/  Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

13.15 Persondataret og IT-sikkerhed
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

13.45 Projektbekendtgørelsen
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

14.00 Afslutning og evaluering – med kaffe og kage

14.15 Tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Vi er klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Har du spørgsmål til indholdet eller praktikken vedrørende vores kurser ?

Find svar på dine spørgsmål her - eller se hvilken medarbejder,
der kan hjælpe dig.