11. jul 2018

Synergi med industri

Hvilke barrierer skal vi arbejde med, hvis varmepumperne skal sikre synergi mellem muligheden for at bruge overskudsvarme og sikre fjernkøling?

De store varmepumper kan ved samproduktion levere varme til fjernvarmen og køling til industri- og serviceerhverv med høj effektivitet. Analyser og kortlægninger viser et stort potentiale for fjernkøling, men kun en lille del realiseres i dag. Det kan være en større proces at identificere mulige kølekunder, belyse potentiale og indlede et godt samarbejde mellem fjernvarmeselskabet og kølekunden. Netop derfor er der behov for udvikling af nye, kommercielle løsninger.

Download anbefalingerne fra varmepumpecampen

Se gruppens resultater og anbefalinger her efter camp' en.

Se presseomtale af gruppens arbejde.

Se arbejdsgruppens pressemeddelelse og udvalgte citater.