11. jul 2018

Overskudsvarme 

Hvordan får vi anvendt overskudsvarme - både fra de nye datacentre og fra virksomhedernes produktion?

Tal for Energistyrelsen viser, at datacentre giver anledning til, at Danmarks samlede elforbrug stiger med 17% i 2030. Den el, som datacentre bruger, omdannes til varme, som ikke udnyttes. Udfordringerne ligger blandt andet i, at datacentre ofte ligger langt fra større fjernvarmesystemer - og i finansieringen af de nødvendige og store investeringer i varmepumper og varme-infrastruktur. Potentialerne er store, men det er barriererne også. Hvad skal der til, for at det giver økonomisk mening, og hvad skal der til, for at vi ser realistiske projekter, som udnytter overskudsvarmen fra store datacentre?

Download anbefalingerne fra varmepumpecampen

Se gruppens resultater og anbefalinger her efter camp' en.

Se presseomtale af gruppens arbejde.

Se gruppens pressemeddelelse og udvalgte citater.