11. jul 2018

Om camp'en

Læs her hvordan varmepumpecampen kommer til at foregå:

Hanne Kortegaard Støckel
Projektleder
M: 60 59 27 05
hks@danskfjernvarme.dk

Varmepumpecampen er støttet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets "Smart Energi-pulje". Den afholdes i et samarbejde mellem Grøn Energi, PlanEnergi og DFP, og dens opgave er at finde løsninger til, hvordan der kan skabes et markedsgennembrud for de store varmepumper i fjernvarmen.

  

Selve camp'en løber over et intensivt tidsinterval, hvor eksperter inden for forskellige felter arbejder med løsninger på en udfordring. I dette tilfælde er udfordringen forskellige barrierer for, at varmepumperne kan udbredes.

 

Varmepumpecampen arbejder med alle andre barrierer end el-afgiften, som jo blev nedsat med energiforliget fra juni 2018. Disse er opdelt i seks temaer:

  • Myndighedsbehandling

  • Havvand som varmekilde

  • Synergi mellem fjernvarme og virksomheder

  • Varmepumper i de store byer

  • Hvordan får vi overskudsvarmen ind i fjernvarmen

  • Fjernvarmens rolle i den grønne omstilling

Arbejdsformen

Der arbejdes i såkaldte sprint, hvor der arbejdes med en særlig problemstilling, som stikkes ud af facilitatorerne. I hvert af de tre sprint arbejdes der med videreudvikling og med at forfine løsningerne.  Alt sammen er under et vist tidspres, hvorfor der skal arbejdes intenst med opgaverne. Løsningerne skal ligge klar som anbefalinger ved campens afslutning cirka et døgn senere.

 

Deltagerne er udvalgt efter, hvad deres kompetencer kan bidrage med på campen. Disse skal ikke forberede sig hjemmefra og således ikke være låste i deres syn på mulige løsninger. Det er vigtigt at møde åbne og nysgerrige i forhold til opgaverne.

 

Det er et krav, at løsningerne er livsduelige og kan implementeres i virkeligheden. Derfor tryktestes de undervejs, der gives sparring og rådgivning, og der er mulighed for at hente hjælp ved facilitatorer og fact-finders.

 

Løsningerne skal desuden pitces for et kritisk panel af eksperter, og dette skal hjælpe til at bringe de forskellige teams videre i deres søgen på løsninger.

 

Det endelige sæt af løsninger afleveres til MF og fhv. minister Magnus Heunicke (S) og til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

 

Se de deltagende organisationer