11. jul 2018

Myndighedsbehandling

Hvilke barrierer kan der være, når et varmepumpeprojekt gennemføres, og myndighederne involveres?

Myndighedsbehandlingen kan tage lang tid og være en afgørende faktor for et varmepumpeprojekt. Hvordan løser man bedre opgaven med at sikre det nære miljø og naturen, samtidig med at varmepumpeprojekter med VE-baserede varmekilder kan gennemføres effektivt?

Download anbefalingerne fra varmepumpecampen

Se gruppens resultater og anbefalinger her efter camp' en.

Skabelon til miljøgodkendelse af store varmepumper i fjernvarmen

Dansk Fjernvarme har, med assistance fra blandt andre DFP og Sønderborg Kommune, lavet en skabelon til miljøgodkendelse af store varmepumper til fjernvarmen. Skabelonen er en del af en række publikationer, der er beregnet til brug i den kommunale sagsbehandling.

Find og hent publikationen fra siden her -->