11. jul 2018

Havvand

Der er nok af havvand, men hvordan sænker vi barriererne, så vi kan komme i gang med at udnytte det store potentiale med varmepumper? 

Havvand er den største varmekilde fra omgivelserne. Den kan udnyttes i store, centrale anlæg i byerne, hvor adgang til relevante varmekilder ellers kan være en begrænsning. Varmepumper baseret på havvand er på et tidligt stadie, og der er væsentlige, tekniske barrierer. Desuden mangler der et overblik over potentialet for teknologiens udbredelse ud fra et strategisk perspektiv.

Download anbefalingerne fra varmepumpecampen

Se gruppens resultater og anbefalinger her efter camp' en.

Se presseomtale af gruppen arbejde.

Se gruppens pressemeddelelse og udvalgte citater.