11. jul 2018

De store byer

Hvordan får vi nedbrudt barrierene for, at varmepumperne kommer ind i de store byers varmeforsyning?

I en fremtid hvor fjernvarme primært skal være ‘brændselsfri’ – hvor skal varmen så komme fra? Varmepumper er effektive, men kræver adgang til varmekilder, hvilket kan være en begrænsning i de store byer. Hvilke teknologier kan komme i spil, hvad koster de og hvor meget varme kan de levere? Hvad skal der til, for at mulighederne kan udnyttes?

Download anbefalingerne fra varmepumpecampen

Se gruppens resultater og anbefalinger her efter camp' en.

Se presseomtale af gruppens arbejde.

Se gruppens pressemeddelelse og udvalgte citater.