25. jan 2019 Projekter

Få viden om store varmepumper i fjernvarmen

Grøn Energi arbejder på at støtte etablering og kvaliteten af store varmepumper i Danmark, som gør det muligt at benytte lavtemperaturkilder som vedvarende energi og overskudsvarme.

Store varmepumper i fjernvarmen er vigtige for Danmarks grønne omstilling og har længe været et fokusområde for Grøn Energi.

Det kan dog være svært at få overblik over de forskellige analyser, udgivelser, projekter, workshops og andre tiltag. På denne side har vi samlet et kort overblik med fokus på store varmepumper i fjernvarmen.

I Grøn Energi vil vi gerne have input til vores arbejde om varmepumper. Kontakt os derfor gerne. Måske har du input til vores udgivelser og analyser, et forslag til vores temadage eller indsigt i, hvor der er behov for ny viden.


Oversigt over projekter med store varmepumper

Oversigt over udgivelser og værktøjer med fokus på store varmepumper

I januar 2018 udkom to store udgivelser med et tilhørende beregningsværktøj og andre tilhørende dokumenter. Her findes detaljeret viden om store varmepumper, projektgennemførelse og deres integration i fjernvarmesystemer.

Drejebogen en praktisk håndbog, der beskriver varmekilder, typer af varmepumper, myndighedsbehandling, økonomi, aftaler, udbud, valg af leverandør og test af ydelse og levering. Desuden kan drejebogen bruges som generel introduktion til varmepumpesystemer- og projekter.

Inspirationskataloget beskriver udvalgte, idriftsatte varmepumper i danske fjernvarmesystemer. De detaljerede beskrivelser indeholder information om baggrund, det samlede fjernvarmesystem, driftserfaringer, organisation, ejerskab, teknik, specifikationer, budget og økonomi.

Et ekstrakt af de to udgivelser kan findes i en folder (publikation), som også er en nem introduktion til varmepumper i fjernvarmen.

Til udgivelserne hører et værktøj til at lave beregninger på fjernvarmesystemer og sammenligne situationer med og uden en eldreven varmepumpe. Værktøjet er et godt sted at begynde, hvis man vil regne på potentialet for en varmepumpe i et fjernvarmesystem.

Udnyttelse af overskudsvarme i fjernvarmen hænger ofte sammen med varmepumper. Hvis man er interesseret i aftaler om overskudsvarme, kan man også finde to dokumenter om dette.

Alle de nævnte udgivelser og værktøjer findes på samme side. Brug linket herunder.

Læs mere og find drejebogen og inspirationskataloget mv. her -->


Analyser fra Grøn Energi, hvor varmepumper spiller en væsentlig rolle
 


Link til præsentationer fra tre temadage om store varmepumper

Temadag om store varmepumper, 6. december 2018

Temadag om luft som varmekilde, 12. november 2018

Temadag om store varmepumper, 29. januar 2018