23. okt 2018 Projekter

Markedsgennembrud for store varmepumper

Barrierer for store varmepumper skal nedbryde via netværk som styrker viden og handlekraft.

Kontakt Hanne Kortegaard Støchkel
Konsulent
T: 76 30 80 00
M: 60 59 27 05
hks@danskfjernvarme.dk

Chef for Grøn Energi, Jesper Koch overrækker en samlet energisektors anbefalinger til udbredelse af store varmepumper til minister for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt

Projektets formål er at understøtte indfasningen af store varmepumper i fjernvarmen og dermed forbedre integrationen mellem energisystemerne i Danmark til gavn for den grønne omstilling.

Projektets fokus ligger på at mindske tekniske, økonomiske og administrative barrierer gennem et øget samarbejdet på tværs af faggrupper og forskellige aktører i energibranchen. Projektet har fokus på store, eldrevne varmepumper.

Centralt i projektet er afholdelse af en varmepumpecamp, hvor personer med viden og interesse for store varmepumper samles om at finde løsninger, som fremmer de store varmepumper. Varmepumpecampen blev afholdt i august 2018, hvor seks grupper kom med deres løsninger og anbefalinger. Læs mere her.

Projektet understøtter det videre samarbejde og arrangerer to temadage med fokus på store varmepumper:

12. november 2018 - Temadag om luft som varmekilde

6. december 2018 – Temadag om store varmepumper