31. mar 2019 Grøn Energi projekt

Local Heating Concepts for Power Balancing

Grøn Energi er med som sparringspartner på projekt der skal udnytte synergi potentialet mellem fjernvarme og el. 

Kontakt Nina Detlefsen
nid@danskfjernvarme.dk
tlf. +45 24 620 820

Hvordan kan lokale ressourcer og teknologier fra fjernvarme i samspil være med til at skabe balance i det samlede energisystem? Dette er et af de helt centrale spørgsmål som dette projekt forsøger at rette fokus på. Med brug af en helt ny designet tilgang skal der skabes øget effektivitet fra Fjernvarme systemet, uden at investeringerne øges.

Projektet vil skabe et helhedsindtryk af denne tilgang, både ved skabelsen af designet, til demonstrering samt at sætte tal på det økonomiske potentiale der foreligger for en sådan bedre balance. Fokus vil hovedsageligt være på at optimere synergierne mellem fjernvarme og elnettet i by områderne. Hvor elnettet vil nyde fordel af en forbedret balance og fleksibilitet som har til mål at integrere vedvarende energi og dermed også forbedret forsyningssikkerhed. For fjernvarme vil det betyde et fald i investeringerne samtidigt med et skifte til grønnere forsyning.

Dette potentiale er på ingen måde udnyttet til fulde, specielt ikke hvis der tænkes på den øgede bymæssige koncentration.