Projekter

Direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper i fjernvarmen 

Grøn Energi deltager i projekt som skal finde ud af om direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper indgå i et fjernvarmesystem?

Kontakt Kasper Nagel
kan@danskfjernvarme.dk
tlf. +45 61 65 71 75

Projektet har til formål at etablere og demonstrere en direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe i ”fjernvarmestørrelse” med fokus på konkurrencedygtig varmepris, høj VE-andel og brændselseffektivdrift. Projektets mål er endvidere at demonstrere en teknologi, der medvirker til og fremmer gassystemets omstilling til grønne VE-gasser. Projektet er opdelt i to faser. I fase 1 laves det indledende arbejde med teknologibeskrivelse og økonomiske beregninger mens fase 2 består af installation af demonstrationsanlægget samt målinger og dokumentation. Se nærmere på side 2 i EUDP-ansøgningen.

Formelt set er fase 1 overstået men fase 1 kører videre samtidig med fase 2 igangsættes. De økonomiske beregninger bliver derfor af mere generel karakter og ikke så casespecifik.

Resultat: Det primære er at demonstrationsanlægget skal placeres hos Hjallerup Fjernvarme, som der kan læses mere om her.