08. jan 2019 Nyt fra Grøn Energi

Projekt indsamler driftserfaringer med varmepumper

Nyt projekt indsamler viden og giver overblik over erfaringer med kollektive varmepumper. Indsatsen er vigtig for varmepumper i fjernvarmen, og projektpartnerne håber på opbakning fra branchen.

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme fortsætter arbejdet med at sikre god indfasning af store varmepumper som del af fjernvarmens grønne omstilling. Projektet fokuserer på systematisk erfaringsindsamling fra idriftsatte varmepumper, så erfaringerne kan deles i hele branchen.

Projektet ligger i naturlig forlængelse af tidligere indsatser fra Grøn Energi som drejebog og inspirationskatalog for store varmepumper, beregningsværktøj til potentialevurdering af investering i store varmpepumper, varmepumpe-campen og temadage om luft som varmekilde og store varmepumper.

Projektet er et samarbejde mellem Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, Rambøll, Tårnby Forsyning, Ringkøbing Fjernvarme, Gudenådalens Energiselskab og Høje Taastrup Fjernvarme. Fjernvarmeselskaberne bidrager til at målrette projektet, så det giver størst mulighed værdi og relevans for fjernvarmeselskaber.

Projektdeltagerne håber på input fra hele branchen, så erfaringsindsamlingen fokuserer på det vigtigste. Det bliver blandt andet muligt at komme med input på de kommende regionalmøder.

Projektet er netop gået i gang, og de første delresultater kommer før sommerferien.