04. apr 2017 Nyt fra Grøn Energi

Varmepumpe i Rødkærsbro officielt indviet

Det første varmepumpeanlæg med tilskud fra Energistyrelsens pulje til store varmepumper blev indviet af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Varmepumpeprojektet på Rødkærsbro Fjernvarmeværk er på mange måder et forbilledligt projekt, der kan bane vejen for nyttiggørelse af overskudsvarme. Til erstatning for et gasmotoranlæg er det lykkedes at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg, hvor økonomien selv efter grundbeløbets bortfald i 2019 hænger sammen, så varmeprisen ikke stiger. Projektet viser, at det under de rette betingelser er muligt at udnytte varme fra en industrikilde, der ellers i dette tilfælde ville have være havnet i Gudenåen.

I projektet nyttiggøres overskudsvarme i spildevandet fra Arla Foods Rødkærsbro Mejeri. Spildevandet ledes efter rensning til en varmeveksler, inden det ledes ud i Gudenåen. Fra veksleren ledes ca. 22 °C varmt vand til fjernvarmeværket og ind i varmepumpen, der løfter temperaturen til ca. 70 °C til brug i fjernvarmenettet. Returvandet fra varmepumpen ledes med en temperatur på ca. 5 °C tilbage til veksleren på Arla Foods rensningsanlæg.

Rødkærsbro Fjernvarme modtager varmen fra Arla Foods vederlagsfrit, og har afholdt alle udgifter til de nødvendige investeringer. Dette er baggrunden for, at Skatterådet har truffet afgørelse om, at der ikke skal betales afgift af overskudsvarmen. I den forbindelse har det endvidere været væsentligt, at ”levering” af varmen sker på spildevandsanlægget, der er en selvstændig matrikel, og at mejeriet overgår til biogas i 2017.

Projektet har både været støttet af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsprojekt ’Fjernvarmevækst’ samt af Energistyrelsens tilskudspulje til store eldrevne varmepumper. Anlægget blev officielt indviet af energi-, forsynings- og klimaministeren den 17. marts 2017.

Se klippet fra indvielsen på TV2 MidtVest her:

Indholdet du prøver at tilgå kan indeholde cookies

En del af indholdet på denne side kommer fra en tredjepart og kan indeholde cookies.
For at se indholdet skal du acceptere alle cookies