16. dec 2015 Nyt fra Grøn Energi

Workshop: Brug af meteorologiske forudsigelser og data ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker

Grøn Energi arrangerer i samarbejde med 4DH og Cities-projektet en spændende workshop om driftsoptimering på fjernvarmeværker.

Graddage

Meteorologiske forudsigelser bliver stadig bedre, og ved at kombinere meteorologiske forudsigelser med data fra værket, byen og nettet, kan der tilvejebringes metoder til drifts- og produktionsplanlægning. Sådanne metoder er udviklet i 4DH- og CITIES-projekterne, og kan lede til ganske store økonomiske besparelser.

Målgruppen for workshoppen er interesserede fjernvarmeværker, som hermed inviteres til at komme og få nyeste viden om brug af prognoser og data i drift og produktionsplanlægning.

Workshoppen afholdes d. 18. januar i Fjernvarmens Hus i Kolding.

Program:

10.30 Velkomst v. Nina Detlefsen

• Præsentation af 4DH v/ Poul Østergaard/Anders N. Andersen

• Præsentation af CITIES v/ Henrik Madsen/Anders N. Andersen

11.00 Forudsigelser af lokalt vejr til varmeforbrugsprognoser
v/ Kristian Pagh og Georg Bergeton, DMI

11.25 Prognoser for sol- og vindenergiproduktionen og deres anvendelser i den daglige drift
v/ Lasse Diness Borup, Energinet.dk

11.50 Frokost

12.40 Udvikling og anvendelse af markedspris- og forbrugsprognoser
v/ Søren Rygaard, NEAS

13.05 Hvor værdiskabende er præcise prognoser? I kr/øre og effektbehov!
v/ Magnus Dahl, AffaldVarme Aarhus

13.30 Optimal styring af varmeproduktion i boliger
v/ Hakon Børsting, Grundfos

13.55 Kaffe

14.15 Brug af meteorologiske prognoser til beregning af varmeforbrugsprognoser
v/ Henrik Aalborg Nielsen, ENFOR

14.40 Styring af fremløbstemperatur under brug af prognoser og data
v/ Henrik Madsen, DTU Compute

15.05 Udfordringer i at beregne elmarkedsbud på værker med store solvarmeanlæg
v/ Anders N. Andersen, EMD International

15.30 Opsummering og afrunding

Invitation og tilmeldingsskema kan hentes under Download.